Slik ser det førebels ut i Endelausemarka. Foto: Hawkeye AS.
Slik ser det førebels ut i Endelausemarka. Foto: Hawkeye AS.

Ferdig E39 sett frå lufta

Vegvesenet har overtatt Veidekke sin del. Sjå ferske dronebilde frå Svegatjørn-Rådal.

Ørjan Håland
11. september 2020 - 15:02

Måndag 31. august var ein milepæl for E39 Svegatjørn-Rådal. Stetens vegvesen overtok den sørlege delen av det nye veganlegget, strekninga frå Svegatjørn til Fanavegen.

Veidekke har vore hovudentreprenør på denne rekordstore kontrakten verdt nær 2,3 milliardar kroner.

Fungerande prosjektleiar Kelly N. Iversen og prosjektleiar Sverre Ottesen (Statens vegvesen) og prosjektleiar Bjørg Torsnes (Veidekke). (Foto: SVV)
Fungerande prosjektleiar Kelly N. Iversen og prosjektleiar Sverre Ottesen (Statens vegvesen) og prosjektleiar Bjørg Torsnes (Veidekke). (Foto: SVV)

Vegen er ferdig, men det neste året skal elektroarbeida fullførast, ein rekordstor elektrokontrakt verdt 385 millionar kroner, som hadde oppstart i januar 2019.

Sjølv om vegen no ser klar ut for ivrige bilistar, så må vi nok smøre oss med tålmodighet, for det er endå litt som gjenstår før den nye vegen er klar til bruk.

Endelausemarka med Søfteland i horisonten. Foto: Hawkeye AS.
Endelausemarka med Søfteland i horisonten til høgre. (Foto: Hawkeye AS for Statens vegvesen).

Elektro-arbeidet, som blant anna inkluderer veglys, elektroniske skilt og installasjon av over 100 ventilasjonsvifter, skal vera ferdig våren 2021. Så blir det eit år med testing før vegen opnar i 2022.

– Vi er i grunnen ferdig med grunnarbeidet, no gjenstår stort sett det elektriske på anlegget. Vi har mykje styring som skal på plass, det vil seia at om det skjer ting på vegen så skal det kunna kommuniserast frå Vegtrafikksentralen. Dette kan for eksempel å oppdatera informasjon på skilta om det skjer noko i tunellane, forklarer prosjektleiar Kelly Iversen frå Statens vegvesen.

– Denne styringa sørgjer òg for automatisk informasjonsflyt til bilistane, som til dømes når det vert behov for omkøyring.

På veg inn i tunnellen retning nord. Foto: Hawkeye.
På veg inn i tunnellen. (Foto: Hawkeye AS for Statens vegvesen).

Trygg på opning i 2022

Iversen verkar roleg når fristen om å opna vegen i 2022 vert nemnt.

– Vi er trygge på å kunna opna vegen i 2022, vi kan ikkje tenkja at det blir vanskeleg ut frå korleis situasjonen er no, seier Iversen. 

Svegatjørn er i ferd med å sjå veldig klar ut. Foto: Hawkeye.
Svegatjørn er i ferd med å sjå veldig klar ut. (Foto: Hawkeye AS for Statens vegvesen).

Her kan du sjølv manøvrera deg gjennom dronebileta.

Her kan du sjå video der køyreturen frå Svegatjørn til Rådal er illustrert: