Endelausmarka med Søfteland i bakgrunnen torsdag 4. juli. (Foto: Hawkeye for Statens vegvesen)
Endelausmarka med Søfteland i bakgrunnen torsdag 4. juli. (Foto: Hawkeye for Statens vegvesen)

Ferske flyfoto av heile E39-prosjektet

Sjå bildeserie og les kva arbeid som pågår før mannskapen tar ferie.

Kjetil Vasby Bruarøy
11. juli 2019 - 10:24

Måndag 13. mai var siste store milepæl - siste av over 4.300 salvar (!) mellom Os og Bergen på ny E39 mellom Svegatjørn og Rådal.

Arbeidet med det rekordstore vegprosjektet held naturlegvis fram, og store delar av vegstykket byrjar å sjå ferdig ut.

Torsdag 4. juli var Hawkeye, som leverer tenester innan geomatikk (innmåling) og dronefoto for Statens vegvesen, i lufta.

Sjå resultatet i bildeserien over.

denne sida kan du zooma i bilda og sjå tidlegare dronefoto frå vegprosjektet.

Ein sommar med sement

Det er framleis fleire arbeidarar som ikkje har tatt ferie enno.

– Det er klargjering til den siste av dei store støypejobbane i prosjektet i desse dagar. Det skjer i Rådal, der det tysdag 16. juli skal støypast siste takdekket på tunnelportalen i sørgåande retning, skriv Statens vegvesen i ei oppdatering i går.

Tysdag 25. juni støypte mannskapa tilsvarande dekke på nordgåande portalen. I vekene etter har det blitt jobba med armering til dekke på sørgåande portal for Råtunnelen i Rådal.

Når støypinga er i gang må arbeidet halda fram kontinuerleg – heilt til jobben er gjort. Planen er å ta til med betonglevering klokka 6 om morgonen. Det er venta at jobben vil pågå i kring 20 timar.

Så skal betongen herdast før mannskapa kan ta ein velfortent ferie på slutten av veke 29.

Også i Lyshorntunnelen pågår det framleis noko arbeid før entreprenøren kan ta sommarferie. Denne veka er det innreiingsarbeid, i neste veke skal det gjerast noko betongarbeid i tverrslaga inne i tunnelen.

• Sjå alle sakene og videoane våre frå prosjektet: E39 Svegatjørn-Rådal