– Formidabel innsats

Brannvesenet fekk hjelp av fleire privatpersonar med tranport til brannen på Skorpo i går. Sjå video og fleire bilde av sløkkearbeidet.

Kjetil Vasby Bruarøy
24. august 2012 - 12:19

– Vi var i går i kontakt med eigar, som ikkje var på Skorpo sjølv, og vil i dag og i dagane som kjem følgja opp med undersøkingar, seier politibetjent Tom Johannesen.

Det var klokka 13.52 torsdag at det kom meldingar om brann på Skorpo.

Det viste seg at eit større naust sto i full fyr.

SJÅ EIN KORT VIDEO AV SLØKKEARBEIDET NEDST I ARTIKKELEN

– Brannvesenet sto for ei veldig bra organisering av sløkkearbeidet og gjorde ein formidabel innsats. I tillegg var det fleire privatpersonar som gav viktig hjelp, seier Johannesen.

Naustet blei totalskadd i brannen, men det blei hindra at den spreidde seg til skog og andre bygningar på øya.

– Vi var heldige

Då alarmen gjekk rykte brannvesenet ut med 14 mann, 2 av dei til Halhjem med pumper og utstyr for å reisa ut med redningsbåten Unik.

– Vi har dei siste åra rusta opp utstyrsparken ein del, og har tre pumper i tillegg til ei større og meir kraftig pumpe, som vi kan ha fleire strålerør ut frå, seier brannsjef Stein Gjøsund.

Medan to stakk til Halhjem reiste resten av brannvesenet til Nordstrøno kai i håp om å koma raskare fram ved hjelp av private båtar.

– Det har fungert før og det fungerte i går, vi fekk raskt kontakt med privatpersonar i området så vi kunne koma oss raskast mogleg ut til brannen.

Allereie klokka 14.18 var dei første frå brannvesenet på plass ved brannen på Skorpo.

Dei som reiste med privatbåt frå Nordstrøno kom først til staden, ved hjelp av privat transport av mannskap og utstyr, og kunne då byrja å sløkka brannen.

Gav hjelp med pasient om bord

Ambulansebåten Rygervakt blei rekvirert og var tilfeldigvis i nærleiken grunna pasienttransport.

– Det var ikkje eit hasteoppdrag, så dei tok pasienten med på oppdraget. Men sidan dei eigentleg var i eit anna oppdrag dimitterte vi Rygervakt forholdsvis tidleg, seier Gjøsund.

Rygervakt var båt nummer to til staden, dei kom minuttet etter dei som kom med privatbåt. Så kom Unik-båten og fleire privatbåtar som hjelpte til med transport av mannskap og røykdykkarutstyr.

I tillegg kom sjøheimevernet med HV "Magnus Lagabøte" til for å hjelpa. 

Sto igjen med 4 mann

På kaien på Strøno sto brannsjefen igjen med base og fire mann i restberedskap.

– Så lenge det ikkje var behov for fleire står vi klar til eventuelle andre oppdrag i staden for å flytta heile styrken ut på øya, forklarer Gjøsund.

Brannvesenet sendte etter kort tid ein mann om bord i Rygervakt for å styra den sterke stråla frå båten.

Då temperaturen var låg nok sendte dei eit røykdykkarteam inn.

Klokka 14.43 var brannen under kontroll, klokka 17.15 kunne brannvesenet pakka saman og klokka 19 var dei ferdig med etterarbeid på stasjonen.

VIDEO: Sjå starten på sløkkearbeidet på Skorpo. (Foto: Varde Film og Media)