Lokal | 17. jan. 2018

Gamle Os sjukeheim nærmast tømt

Kva skal bygget brukast til no - og korleis er det med kø og kapasitet på sjukeheimsplassar etter utvidinga av Luranetunet?

Gamle Os sjukeheim nærmast tømt
Gamle Os sjukeheim husar no berre seks arbeidsplassar. Kva bygget skal brukast til vidare er ikkje bestemt. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 17. jan. 2018 08:41

– Vi startar flyttinga av 51 plassar frå den gamle sjukeheimen i morgon, sa einingsleiar for pleie og omsorg i Os kommune, Aud Winsents, under open dag i tropehagen søndag 13. november.

Den gamle sjukeheimen er førebels ikkje heilt tømt for innreiing, men den er nærmast tømt for folk.

– Ressurssenteret (kols, diabetes og kreft team) har framleis kontor i bygget. Dei er seks tilsette til saman. I tillegg er vaskeriet igjen, men der er det meste klart i Luranetunet, så det blir snart flytting, seier Winsents.

Uviss framtid

– Det som er sikkert er at den ikkje skal rivast, til det er bygningskroppen i for god stand, sa tidlegare kommunalsjef for pleie, omsorg og beredskap, Nils-Petter Borge, då kommunestyret i september 2015 godkjente utviding av Luranetunet med bygging av tropehage.

– Vi har mange gode tankar, men no var det viktigaste å koma i gang med nye Luranetunet, så får vi nytta byggeperioden til å sjå på kva vi skal gjera nede på den gamle sjukeheimen. Det kan vera lokalmedisinsk senter, spesialisthelseteneste eller lokale til ope omsorg, nemnde Borge som døme på bruk.

Framtida til bygget er ikkje bestemt.

– Bygget er på mange måtar bra, men det har visse avgrenisingar, blant anna når det kjem til takhøgde. Kva type tenester vi skal levera frå dette bygget har politikarane ikkje bestemt, men det blir neppe sjukeheimsplassar, seier prosjektleiar i Os kommune, Halvor Hanevik.

Eit aktuelt alternativ for ein liten del av arealet er base for heimesjukepleien.

– Dei har vakse seg ut av lokalet dei i dag har på Luranetunet. Truleg blir det pussa opp ein fløy i den gamle sjukeheimen som dei kan bruka. Dette kan skje om rimeleg kort tid.

9000 kvadratmeter - 24 fleire plassar

Nybygget på Luranetunet består av to fløyar, den eine på tre etasjar, den andre på tre etasjar pluss kjellar. Det er cirka 800 + 1200 kvadratmeter per plan på dei tre jamne etasjane.

• Les òg: Levert presis - på budsjett

Det til saman 9000 kvadratmeter store tilbygget har 95 rom. 75 av desse er innreia og tatt i bruk, 51 av dei som flytting frå gamle Os sjukeheim.

Det er med andre ord, inntil dei siste 20 romma blir klare, ein utvida kapasitet på berre 24 rom etter utvidinga. Alle dagens til saman 155 rom er i bruk.

– Vi har ein del korttidsplassar, så det kan variera frå dag til dag om det er eit og ana rom som står ledig, seier Winsents.

Har folk på venteliste

Os kommune har frå 1. januar sagt opp dei fem plassane dei leigde i Samnanger kommune.

– Trass opning av tilbygget har vi framleis ikkje plass til alle. Nett no har vi to på venteliste, seier leiar for bestillar og forvaltarkontoret, Birgit Holsen.

– I tillegg jobbar vi intenst med å få inn alle som skal på korttidsopphald.

Ho seier leiinga allereie har byrja å snakka om å gjera nokre av dei siste 20 romma i tilbygget klare for bruk.

– Det vil i så fall bli trinnvis, at vi først tar 10 rom, så dei 10 siste.

Når den tid kjem har Os kommune auka kapasiteten frå 104 plassar før 14. november 2017 til 175 plassar.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.