Næringsliv | 08. des. 2016

Gamlebanken blir frittståande

Aspenes-brørne rustar opp inne og ute - og fyller Brugata 6 med leigetakarar.

Gamlebanken blir frittståande
Knut-Jarle Aspenes ved bygningane i godvêret tysdag. Arbeidet går for fullt både ute og inne. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 08. des. 2016 13:17

Bildeserie:

På gateplan blir det opna opp, i 2. etasje kjem glastunnel. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
På gateplan blir det opna opp, i 2. etasje kjem glastunnel. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Sånn skal det sjå ut, med siktlinje til elva. (Ill.: ABO)
Sånn skal det sjå ut, med siktlinje til elva. (Ill.: ABO)
Også den nyare bygningen, frå 1980/1986, får ny fasade. (Ill.: ABO)
Også den nyare bygningen, frå 1980/1986, får ny fasade. (Ill.: ABO)
Totalt 2222 kvm - før riving av 90 kvm. Tomta er på 1755 kvm. (Ill.: ABO)
Totalt 2222 kvm - før riving av 90 kvm. Tomta er på 1755 kvm. (Ill.: ABO)
– Eit smykke frå 1930, seier Aspenes om Gamlebanken. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
– Eit smykke frå 1930, seier Aspenes om Gamlebanken. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Fleire nye leigetakarar er på plass. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Fleire nye leigetakarar er på plass. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Gamalt stål er sandblåst, lakka og hengt opp igjen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Gamalt stål er sandblåst, lakka og hengt opp igjen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
2. etg. blir no totalrenovert. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
2. etg. blir no totalrenovert. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Idyllisk utsikt mot elva. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Idyllisk utsikt mot elva. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Tilkomst mellom 2. etasjane i dei to bygningane blir i glas. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Tilkomst mellom 2. etasjane i dei to bygningane blir i glas. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
1 av 10
På gateplan blir det opna opp, i 2. etasje kjem glastunnel. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Sånn skal det sjå ut, med siktlinje til elva. (Ill.: ABO)
Også den nyare bygningen, frå 1980/1986, får ny fasade. (Ill.: ABO)
Totalt 2222 kvm - før riving av 90 kvm. Tomta er på 1755 kvm. (Ill.: ABO)
– Eit smykke frå 1930, seier Aspenes om Gamlebanken. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Fleire nye leigetakarar er på plass. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Gamalt stål er sandblåst, lakka og hengt opp igjen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
2. etg. blir no totalrenovert. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Idyllisk utsikt mot elva. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Tilkomst mellom 2. etasjane i dei to bygningane blir i glas. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

I desember 2014 kjøpte brørne Knut-Jarle og Espen Aspenes, med selskapet Os Næringspark AS, to bygg med til saman 2222 kvadratmeter i Os sentrum.

– Gamlebanken er eit smykke i seg sjølv og det nye bankbygget er stort og solid, med betongdekke som gjer lokala fleksible med tanke på flytting av innerveggar, sa Knut-Jarle Aspenes til Midtsiden etter kjøpet for to år sidan.

• Les òg: Bankbygga er selt

Han sa samtidig at dei vurderte å laga ei opning mellom gamlebanken og det nye bankbygget for å lata det eldre huset stå fritt, og for å skapa passasje og siktlinje til elva.

Arbeidet er godt i gang og denne veka ser vi tydelege endringar på fasaden.

Fjernar 90 kvadratmeter - skaper likevel verdi?

Aspenes-brørne har i fleire år vist seg som dyktige til å drivarar, selskapet deira Alutec AS er år etter år blant dei største og mest lønsame selskap i Os.

• Sjå òg: Topp 100 - driftsresultat

Men når det kjem til eigedomsutvikling i Os sentrum ser det ikkje ut som om rask profitt er einaste fokus; noko med det første dei gjer er å fjerna 90 kvadratmeter av det ganske nyinnkjøpte arealet.

– Arbeidet som blir utført og arealet som forsvinn er ein kostnad og ein verdi som blir tatt vekk, men sånn vi ser det har det ein verdi for Osøyro og for innbyggarane og andre brukarar av Os sentrum. På sikt har det kanskje òg for bygningane våre, ved at dei framstår på ein betre måte.

– Gamlebanken frå 1930 er som eit smykke, og tar seg godt ut som nærmast frittståande bygg. Siktlinja blir god, du ser elva og dei fine nausta på austsida heilt frå Drageset-hjørnet. Vi får dessutan endå ein passasje, litt betra tilkomst til elvekanten.

I 2. etasje blir det tilkomst mellom bygningane via ein glastunnel, men på gateplan blir det heilt ope.

Totalrenovering og nye leigetakarar

Det er ikkje berre fasaden det blir jobba med, heile 2. etasje i begge bygningane blir no totalrenovert.

Eigarane har dessutan leigetakarar på heile etasjen.

– Nokre av dei held no til i 3. etasje mens dei ventar på at lokala ned skal bli ferdige, andre flyttar inn etter at arbeidet er overstått.

– Vi har inntrykk av at fleire firma utanfrå viser interesse for Os. Her kan nok fleire faktorar spela inn, både posisjonering i ein kommune i kraftig vekst, og det å ha kontor og kort tilkomst til lunsj i idylliske omgjevnadar, med hamn og elv i eit koseleg bygdesentrum.

Aspenes er sjølv svært nøgd med utsikta mot elva frå den delen av bygningen som har fasade mot aust.

Gateplan og 3. etasje

Når 2. etasje er ferdig vil huseigarane ta førsteetasjen.

– Her har vi GH Interiør frå før, i Gamlebanken, og Secrets Hud & Helseterapi ved elva. I tillegg er vi i dialog med leigetakarar, der ein av dei er nær avgjerd, innan butikk og servering.

– Tredje etasje skal òg renoverast, men den vil vi forma etter ønskje frå kunde, når vi har leigetakarar klare også her.

– «Likes» er ikkje nok

Då Aspenes-brørne kjøpte bygget var 45 prosent utleigd. I april la DNB ned bankfilialen sin, no nyleg flytta DNB Eiendom til Amfisenteret.

Likevel er dei to bygningane snart fylte opp igjen.

– Det blir mange spennande firma i bygningane og fleire gode arbeidsplassar. Sjølv er eg opptatt av at vi som bur og jobbar i Os bruker butikkane og tenestene som er å finna lokalt.

– Det er ikkje nok med sympati og «likes» på Facebook, det er vanane våre og haldningane våre i kvardagen, og i julehandelen, som gir næringsgrunnlag til dei som driv her, seier Knut-Jarle Aspenes.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.