Tilsette i Sparebanken Vest Os saman med nøgde mottakarar av «allmennyttige midler». (Foto: SPV Os)

Gav til hjartesakene

Sparebanken Vest delte tysdag ut «Almennyttige midler» - sjå kven som fekk støtte til sine prosjekt og sine hjartesaker.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Denne veka har Sparebanken Vest (SPV) delt ut over éin million kroner til lag og organisasjonar i Os og Fusa.

625.000 av desse kronene gjekk til Os.

Under ei markering i Oselvarnaustet tysdag kveld fekk lag, organisasjonar, og nokre eldsjeler frå Os utdelt sin midlar.

Deler av overskotet - og det kjem meir

Banksjef i SPV Os, Benedikte O. Toftesund, fortel om ein fin kveld saman med mottakarane;

– Før sjølve utdelinga fekk vi historia om Oselvarnaustet, fortald av Geir Jonassen.

– No har vi på éi veke delt ut over éin million kroner i Bjørnafjorden, og fokus har vore å nå ut til ulike idrettar, kultur og humaniære tiltak. Utan desse eldsjelene og det engasjementet dei symboliserer hadde det ikkje vore mogleg å nå ut til så mange flotte barn, ungdom og vaksne. Det er nettopp dette vi i SPV ønskjer å takka, seier Toftesund.

Toftesund fortel vidare at beløpa til utdeling har med åra blitt større, og ja, det berre å halda fram å søkja om midlar om du er du er ei eldsjel eller i eit lag eller i ein organisasjon.

Desse fekk «allmennyttige midler» av Sparebanken Vest på tysdag:

• Bjørnafjorden Golfklubb    Idrett og fysisk aktivitet    50 000
• Os Sogelag    Kultur    20 000
• Os Juniorbridgeklubb    Kompetanse/utdanning    20 000
• Lyshornet skolebrass    Kultur    20 000
• Os sentrumsforening    Næringsutvikling    50 000
• Os skulekorps    Kultur    20 000
• Os Sokneråd    Kultur    10 000
• Os roklubb    Idrett og fysisk aktivitet    40 000
• Os padleklubb    Idrett og fysisk aktivitet    40 000
• Bjørnafjorden Næringsråd, nytt prosjekt "Hangaround"     Næringsutvikling    25 000
• Os Biljard & Snookerklubb    Idrett og fysisk aktivitet    20 000
• Oselvarverkstaden    Kultur    45 000
• Durmålslosjen     Kultur    20 000
• Søfteland Hundepark    Kultur    15 000
• Nore Neset Idrettslag    Idrett og fysisk aktivitet    20 000
• Oseana Kunst og Kultursenter     Kultur    20 000
• Os Turlag - Turboklubben Lysekloster    Idrett og fysisk aktivitet    20 000
• Jentefotballdagen    Idrett og fysisk aktivitet    20 000
• Moldegaard Ryttersportsklubb    Idrett og fysisk aktivitet    10 000
• Os Ungdomslag    Idrett og fysisk aktivitet    20 000
• Redd Barna Cup    Humanitære formål    15 000
• Innebandy Os ungdom    Idrett og fysisk aktivitet    5 000
• Os Idrettspark KF    Idrett og fysisk aktivitet    5 000
• Os fotball G14    Idrett og fysisk aktivitet    10 000
• Os Jakt og Fiskelag    Idrett og fysisk aktivitet    20 000
• Ildsjel i Os   Wenche Lyssand    Kids Action for Kids    10 000

I tillegg delte Sparebanken Vest ut kr 25.000 til Bjørnafjordkonferansen og til kr 30.000 til Os Symposium.

Fleire saker