Gratis bruk

LESARINNLEGG, Kristian Helland Lothe Ap: Os Ap har vedtatt gratis bruk av kommunale bygg for frivillige lag.

Kjetil Vasby Bruarøy
21. juni 2011 - 7:42

Os Arbeiderparti har vedtatt i sitt valgprogram for 2011-2015 at frivillige lag og organisasjoner skal slippe å betale for bruk av kommunale bygg og anlegg til ordinær drift. Dette vil bety bedring i økonomien for mange lag og organisasjoner og mulighet for å redusere medlemskontingenter og andre kostnader som medlemmene i dag må betale.

Ordningen skal gjelde kommunale bygg og anlegg som ikke er i kommersiell bruk.

I Norge har vi verdensrekord i frivillighet og deltagelse i frivillige lag og organisasjoner. Statistikken viser at det finnes mer enn 12 millioner medlemmer i ulike foreninger i Norge. Siden vi bare er ca 5 millioner innbyggere og om vi trekker fra de aller yngste og de aller eldste ser vi at i snitt er innbyggere i Norge medlem i 3 organisasjoner.

Frivilligheten i Norge er i stor grad finansiert av medlemmene selv, gjennom medlemskontingenter, deltageravgifter og ulike inntektsgivende tiltak. Vi kjenner alle til innbetalingsstresset når barn og unge skal betale for deltagelse i idrett og kultur. Kostnaden til bruk av kommunale bygg og anlegg kan nå tas ut av budsjettet til den organisasjonen du eller dine familiemedlemmer er med i.

Lavere kostnader gir muligheter for økt aktivitet eller redusert innbetaling.

Vi tror at både unge og voksne, barnefamilier og andre vil bli glade for at den kommunale felleskassen nå kan ta på seg denne kostnaden, til nytte for fellesskapet.

Gratis bruk av kommunale bygg og anlegg på denne måten forutsetter at Os Arbeiderparti blir en del av et nytt flertall etter valget. Det kan vi klare med din stemme. Bryr du deg om bedre vilkår for frivillige lag og organisasjoner i Os, stemmer du på Os Arbeiderparti.

Kristian Helland Lothe
Ungdomskandidat
Os Arbeiderparti