– Hadde kosta 10 millionar meir

Berekningar syner at om kommunen hadde satsa på kun private barnehagar hadde rekninga blitt 10 millionar høgare kvart år.

Ole Willy Funningsrud frå KPMG presenterte forvaltningsrapporten for barnehageområdet i Os for kommunestyret (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretirsdag 05. mai 2015 14:24

I kommunestyret førre veke presenterte Ole Willy Funningsrud frå KPMG forvaltningsrevisjonen av barnehagane i Os. Blant problemstillingane revisjonsfirmaet har kikke nærare på var kapasitet og kostnadsbilete for kommunen i samband med barnehagedrifta.

– Kostnadsbilete knytt til netto driftsutgifter for kommunen er omlag 4 prosentpoeng høgre enn for KOSTRA-gruppa kommunen pleier å samanlikna seg med. Os ligg omtrent på snittet om ein samanliknar med Fjell, Askøy og Stord.

– Ser ein på tilskot per opphaldstime, så ligg Os på snittet til KOSTRA-gruppa, og lågare enn Fjell og Askøy, fortalde Funningsrud.

10 millionar meir

Revisjonsselskapet har òg freista å rekna ut kva det ville ha kosta kommunen om ein kun hadde private barnehagar i Os og ikkje, som i dag, to kommunale.

– Slik vi har klart å rekna det ut, så ville det ha vore omlag 10 millionar kroner dyrare per år dersom det berre var private barnehagar.

– Kortvarianten av kvifor det blir slik er at satsen Os gir har grunnlag i kostnadsnivået i dei kommunale barnehagane. Eit kostnadsnivå vi har slått fast er korrekt berekna.

– Hadde ein ikkje hatt kommunale barnehagar, så måtte ein ha nytta dei nasjonale satsene, og dei er høgre enn den reelle satsen for Os, forklarte Funningsrud.

Rett strategi?

Marie Bruarøy (H) og Espen Aspenes (Frp) var nøgd med revisjonen si tilbakemelding.

– Det var kjekt å sjå talet på 10 millionar med at vi bygde ut Os barnehage. Det syner at Os høgre valde rett strategi då den blei bygd, meinte Bruarøy.

– Ja, det er kjekt å registrera at vi har organisert barnehageområdet på rett måte og med ein rett strategi. Vi får heller gi Os høgre den, supplerte Aspenes.

Ei som ikkje var like samd i at ein hadde vald rett strategi var Ingrid Netland (Sp).

– Aspenes seier vi har vald rett strategi. Det har vi ikkje gjort. Privatisering har aldri vore rett strategi. Her har vi sjølv kobla på ei tappekran for dei private barnehagane.

– Eg er glad vi sparte 10 millionar kroner med å ha dei kommunale barnehagane, dei skal vi bruka godt i skulane som har måtte ta underskotet på barnehagesektoren, kommenterte Netland.

Hadde prioritert annerleis

Netland sitt utspel fekk Frp-erane Aspenes og Eirik Andre Hesthamar til å be om replikk.

– Faktumet er at den måten vi har organisert oss på gjer at vi sparar 10 millionar i året. Det er ingenting som seier at vi har dårlegare kvalitet som følgje av dette. Kor vil senterpartiet henta inndekninga si, undra Aspenes.

– Og har Netland rekna på kva det ville kosta å byggje alle dei private barnehagane i kommunal regi, følgde Hesthamar opp.

– Om vi hadde vore ved roret, så hadde vi aldri vore der vi er i dag. Vi hadde ikkje privatisert, svara Netland, som etter møtet fortel at ho ville ha gjort andre prioriteringar i låneportefølja om senterpartiet hadde vore i styringa.

– Vi hadde prioritert lovpålagte tiltak og heller spart på låneopptak som Oseana. Vi hadde styrt utbygginga med langsiktig planlegging slik at vi hadde slept å punga ut med 10-12 millionar ekstra for ei skuletomt som under oppstart var usikker, fortel Netland og siktar til utbygginga av Nore Neset Ungdomsskole, kor prisen på tomta enno ikkje er endeleg avklart.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.