Denne type piggar er ikkje lovleg påpeiker Statens Vegvesen (foto: Statens Vegvesen)

Hadde piggane ute

– Dette er ikkje lovleg, seier vegvesenet.

Av: Andris Hamre

Under ein kontroll i Os måndag stoppa Statens vegvesen eit køyretøy med piggane ute.

– Om du var i tvil, dette er ikkje lovleg. Dette køyretøyet blei stoppa på Os. Dette har ingen hensikt og kan føre til skade for andre trafikantar. Kontrollørane fann anna ulovlege ting på køyretøyet også, melder Statens Vegvesen på twitter.

Sjåføren fekk også 43.000 kroner i gebyr for overlast.

Fleire saker