Næringsliv | 28. sep. 2012

Held ekstramøte om hotell

Søviknes kallar inn til "hemmeleg" formannskapsmøte.

Held ekstramøte om hotell
Den ubygde tomta nærmast vegen og nærmast Oseana kan bli hotell. (Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 28. sep. 2012 13:04

Os Sjøfront, ved Storbergen Boligbyggelag og Profier, er klare for neste byggetrinn etter å ha selt ut nesten alle dei fire første blokkene.

Os kommune har samtidig jobba med å få eit hotell til å etablera seg på tomta nærmast Oseana, noko dei fekk frist til slutten av september med å få til.

Etter det Midtsiden kjenner til er kommunen, representert ved ordførar Terje Søviknes, ikkje heilt i mål. Men han har god dialog med to større kjedar i bransjen vedrørande bygging/eigarskap og drift.

Les òg: – I tett hotell-dialog

Men han er tydelegvis ikkje i mål, og no kallar han inn til ekstra formannskapsmøte med éi sak på lista: Mogleg hotelletablering på Os.

– Kvifor blir det kalla inn til møte?

– Spørsmålet er om kommunen skal ta ei meir aktiv rolle i prosessen, seier Søviknes.

– Får vi ikkje til dette no så er toget gått, då kan vi gløyma hotelletablering i tilknyting til Oseana, legg han til.

Møtet blir lukka og sakspapira er unntatt offentlegheita.

– Vil kommunen kjøpa tomta for å kjøpa seg meir tid?

– Kva rolle vi skal ta blir spørsmålet vi skal drøfta på møtet, seier ein ordknapp ordførar.

– Kvifor er møtet lukka og sakspapira skjult?

– Årsaka er skjerming av kommunen sine interesser og skjerming av dei partane vi er i dialog med.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.