Politikk | 18. aug. 2023

Høringsuttalelse om nedlegging av Strøno barneskule

Et nærmest mobbefritt miljø mange foreldre er redd for å miste.

Høringsuttalelse om nedlegging av Strøno barneskule
– Dersom skole og barnehage legges ned vil også 17. maifeiringene på Strøno opphøre, skriver Strønen. (Bilde fra 2002, foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 18. aug. 2023 08:07

Bakgrunn: PwC sitt forslag til endring i skulestrukturen i Bjørnafjorden er lagt ut på høyring. Vi har fått kopi av denne høyringsuttalen om Strøno barneskule:

«Prosjekt Strøno Barnehage» er etablert av innbyggere i Strøno med sikte på en videreføring av barnehagen etter juli 2024. Undertegnede er valgt som styre med ansvar for planlegging av dette.

I dette innspillet ser vi nedlegging av Strøno Barneskule og Barnehagen i Strøno som samme sak. Begge er lokalisert i skolebygget og vil bli berørt av nedleggelse.

Strøno har ca. 600 innbyggere fordelt på cirka 250 husstander. Det er cirka 80 tomter med cirka 110 boenheter under utbygging.

Med en kjøretid til Bergen, etter ny E39, på 35 minutter er Strøno blitt et attraktivt sted å bosette seg på, slik at vi må forvente at behovet vil øke i årene som kommer.

Nærmeste alternative skole/barnehage er på Nore Neset.

Reiseavstanden med buss fra endestoppene er henholdsvis 7,3 km eller 13 km – hvem som får lengst kjørevei er avhengig av om bussen kjører først i Nordstrøno eller først i Sørstrøno.

Nore Neset er definert som et nærsenter i Bjørnafjorden kommune og en må forvente en stor utbygging her i de nærmeste årene, noe Asplan Viak beskriver i sin rapport til kommunen i 2019:

«En ser for seg at Nore Nest skal få 1.900 nye innbyggere innen 2040 som tilsvarer et behov på cirka 810 nye boliger».

Ved å beholde skolen i Strøno utsettes behovet for utvidelse av skolen på Nore Neset – en kortsiktig gevinst kan fort forsvinne.

Strøno er en egen krets med et eget miljø, bl.a. skapt av felles lokalisering av skolen og barnehagen.

Her tilbringer de fleste ungene felles tid på samme sted fra de er 2-3 år og til de skal begynne på ungdomsskolen. «Første skoledag» er derfor ikke noe disse ungene har sommerfugler i magen for – de kjenner både de andre ungene og de voksne fra før.

Dette gir en trygghet og et nærmest mobbefritt miljø mange foreldre er redd for å miste.

I et område som Strøno fyller også disse institusjonene behov som ivaretas av andre i de mer sentrale delene av kommunen: Her er lekeplassen vår, her er idrettsplassen vår, her er fotballbanen, ballbingen og skaterampen vår, her er lokalene våre som brukes til ulike møter og aktiviteter etter skoletid, her er gymnastikksalen vår som også brukes av voksne til volleyball og innendørs trimaktiviteter.

Dersom skolen og barnehagen legges ned, vil også disse funksjonene forsvinne. Ja, til og med 17. mai – feiringen i Strøno vil opphøre: Ungene vil gå i prosesjon på Nore Neset og det blir ikke lenger 17. mai-aktiviteter på skoleområdet.

Vi ber derfor politikerne i Bjørnafjorden ta hensyn til dette i sine beslutninger:

Legger dere ned skolen og barnehagen i Strøno er ikke resultatet bare noen innsparte kroner i budsjettet - du tar også ansvaret for å forvitre miljøet i Strøno og beslutter at Strøno i fremtiden bare skal være «en samling boliger i utkanten av Nore Neset».

Prosjekt Strøno Barnehage
Tonje Hernes, leder
Malin Frotveit Johnsen, styremedlem
Kamilla Lindborg, styremedlem
Kristian Strønen, styremedlem

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.