Meining | 16. aug. 2023

Hurtigspor for næringslivet

DEBATT: Tverrpolitisk enighet om mye som er gjort - ni punkt for økt tempo.

Hurtigspor for næringslivet
Espen Aspenes. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 16. aug. 2023 08:57

I inneværende kommunestyreperiode er det gjort mye godt strukturelt arbeid i forhold til næringslivet i kommunen vår. Vi har fått klargjort Lyseparken Næringsområde med 500 daa godkjent byggeområde, Samnøy Industriområde med 140 daa godkjent byggeområde og dypvannskai på 120 mtr.

Os Bygg og Eigedom AS er restrukturert, og Bjørnafjorden Utviklingsselskap AS er etablert med formål om utvikling og salg av næringsareal.

Dette er gjennomført med stor, tverrpolitisk enighet.

Nå i valgkampen kan det fremstå som om noen har gjort mer enn andre i denne sammenhengen, min mening er at ingen parti kan fremheve seg selv fremfor andre, her er det rett og slett utført et godt politisk arbeid på tvers av partigrenser.

På Samnøy er utbyggingen kommet godt i gang, i Lyseparken er det mer stille. Potensialet i Lyseparken er svært stort, spesielt sett i lys av åpningen av E39 Svegatjørn – Rådal.

Vi i FRP er utålmodige og vil «lengre frem i skoen» for å få fart på næringsutviklingen i kommunen vår.

Vi har klare forventninger om at det i nær fremtid blir solgt næringsareal i bla. Lyseparken til eksisterende næringsliv i kommunen, til aktører i bergensregionen og til landsdekkende aktører. Lyseparken er bergensregionens nye, store, klargjorte næringsområde, og skal ha et sterkt fokus fremover.

Videre vil FRP prioritere følgende:

 • Legge til rette for nye arbeidsplasser i Bjørnafjorden, og dermed redusere behovet for utpendling.
 • JA-holdning og tett dialog med nye og etablerte virksomheter er en hovedoppgave for ordfører.
 • Plan- og byggesaker knyttet til næringsetableringer skal prioriteres fremfor andre saker.
 • Vurdere utvidelse av Samnøy Industriområde i et 2.byggetrinn.
 • Legge til rette for mindre næringsområder i Hegglandsdalen, Ådnadalen og Kolskogen, Søre Øyane, Eikelandsheiane, Holmefjord, Strandvik og Baldersheim.
 • Utarbeide ny akvakulturplan for hele Bjørnafjorden etter modell av Fusa sin plan.
 • Samarbeide tett med Bjørnafjorden Næringsråd.
 • Vurderer å få reetablert stilling som næringssjef i kommunen.
 • Videreføre satsinger som Bjørnafjorden Matkultur og Visit Bjørnafjorden, og etablere permanent turistinformasjon i kommunen. Legg til rette for flere bobil- og campingplasser.

Espen Aspenes
Bjørnafjorden Frp

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

 • Gratis å lasta ned
 • Bli varsla straks noko skjer
 • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.