Meining | 08. feb. 2023

Hvor viktig er eldreomsorgen og helsetjenestene i Bjørnafjorden kommune?

Lesarinnlegg: Den enkleste steinen å snu, ble lagt bort.

Hvor viktig er eldreomsorgen og helsetjenestene i Bjørnafjorden kommune?
Mai-Britt Lundervold er Sykepleier i spesialisthelsetjenesten, tillitsvalgt og styremedlem i MDG. (Foto: Privat)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 08. feb. 2023 08:36

Det har i den siste tiden vært mange diskusjoner rundt den økonomiske situasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Da underskuddet i kommunen viste seg å være så kritisk som den er, skulle det snues på hver stein for å finne midler.

Den enkleste steinen å snu, ble imidlertid lagt bort.

De store kuttene som nå må til i helsetjenester og eldreomsorg i kommunen, er katastrofale i en tid der vi ser at det er det motsatte vi trenger.

I PWC-rapporten for helse og velferd, ser vi forslag om uforståelige nedskjæringer blant annet ved Luranetunet sykehjem og Fusa bu- og behandlingssenter.

Det er rett og slett hårreisende at det i det hele tatt blir foreslått å redusere med over 30 årsverk i eldreomsorgen, når vi vet hvor hardt presset bemanningen allerede nå er.

Det vi trenger er å styrke bemanningen, ikke redusere. Med den økende befolkningsveksten og en fremtid med flere pleietrengende eldre, er det ikke færre hender vi trenger.

Vi trenger flere hender, noe som har blitt etterlyst i 30 år.

I dokumentarprogrammet Brennpunkt nylig vist på NRK, kommer dette tydelig frem. Altfor mange lovbrudd blir begått i helsetjenestene våre på grunn av en tynnslitt bemanning og mangel på nok tid til å gjøre omsorgsoppgavene.

Vi trenger å øke bemanningen, få flere heltidsstillinger som fører til mindre utlegg på vikarbruk og dermed større forutsigbarhet og trygghet for pasient og bruker. For å beholde og rekruttere sykepleiere og fagkompetanse, trenger vi lønn som virkemiddel.

I lys av den økonomiske situasjonen Bjørnafjorden er i nå, hva er viktig?

Noen har valgt å stå på barrikadene og rope nei til eiendomsskatt, koste hva det koste vil.

Andre er villige til å bidra med litt, for å unngå de verste kuttene og dermed enklere kunne beholde en god og forsvarlig helsetjeneste og gode oppvekstsvilkår i kommunen. Alt hadde monnet i den økonomiske krisen Bjørnafjorden er i nå.

Behovet for å unngå nedskjæringer i livsviktige funksjoner, er nok en god grunn til at 90 % av kommunene i Norge i dag ser seg nødt til å føre eiendomsskatt.

Kuttene i helsetjenestene vil gå utover de eldre og sårbare - pasienter, brukere, våre nære og kjære.

La oss bare håpe at helse- og omsorgstjenestene kommer til å bli høyt prioritert og verdsatt fremover i Bjørnafjorden kommune.

Mai-Britt Lundervold
Sykepleier i spesialisthelsetjenesten
HTV i Norsk Sykepleierforbund og
Styremedlem Bjørnafjorden MDG

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.