Idrett skal vera for alle

Foreldra sin økonomi skal ikkje hindre unge bjørnafjordingar i å delta i fritidsaktivitetar.

(Foto: KVB)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandtirsdag 10. aug. 2021 11:20

Å delta i idrett er meir enn å spele fotball, handball, springe fort eller vere sterk. Å delta på eit lag er inkluderande og kan hindre utanforskap. Idretten er ein arena for leik og moro, og ei moglegheit for å oppleve meistring som ein kanskje ikkje opplever på skulen. 

Alle barn og unge har rett til å delta i fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra sin økonomiske situasjon.

– Dessverre er det ikkje gratis å drive med idrett, og for mange foreldre blir det rett og slett for dyrt å sende barna på ulike aktivitetar, seier Monica Engelsen i NAV Bjørnafjorden.

Du kan søkje om tilskot

NAV Bjørnafjorden og Idrettsrådet i Bjørnafjorden kommune jobbar saman for å gjere idretten til ein stad for alle barn og unge.

Er du i ein økonomisk situasjon som gjer det vanskeleg for barna dine å delta på ulike fritidsaktivitetar? Mange lag og organisasjonar har ordningar som du kan nytte deg av. Du kan òg søkje NAV Bjørnafjorden om tilskot til fritidsaktivitetar, og få råd og rettleiing kring andre støtteordningar.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.