Politi | 17. feb. 2023

– Ikke sammenlignbart med fyllekjøring med bil

Høyesterett senker straffene på elsparkesykkel: – Skadepotensialet er mer sammenlignbart med moped enn med bil.

– Ikke sammenlignbart med fyllekjøring med bil
Høyesterett senker straffene på elsparkesykkel. (Foto: Unsplash)
Eirin Eriksen Horvei
Eirin Eriksen Horveifredag 17. feb. 2023 12:48

Høyesterett har i en dom fastslått at promillekjøring med elsparkesykkel ikke gir grunnlag for tap av førerkort for bil, og at bøtenivået skal være betydelig lavere enn for promillekjøring med bil.

Dette melder Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Høyesterett behandlet nylig en sak hvor en person hadde brukt en elsparkesykkel med promille.

I tingretten ble vedkommende dømt til å betale en bot på 70.000 kroner og tap av førerkortet for bil i 1 år. Dommen ble anket til lagmannsretten som opprettholdt tingrettens dom.

Nå har Høyesterett forkastet dommen fra tingretten, står det i pressemeldingen.

– Høyesterett har fullt ut hørt vår argumentasjon; promillekjøring med elsparkesykkel kan ikke sammenlignes med promillekjøring med bil, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma.

Advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma. (Foto: Elden Advokatfirma/Privat)
Advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma. (Foto: Elden Advokatfirma/Privat)

- Høyesterett tar utgangspunkt i det generelle kravet om forholdsmessighet mellom handling og straff som gjelder i strafferetten generelt. Ut fra dette kommer Høyesterett til at skadepotensialet ved kjøring med elsparkesykkel er mer sammenlignbart med kjøring med moped enn med bil, og at bot alene er rett straff for promillekjøring med elsparkesykkel, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma som prosederte saken i Høyesterett.

Høyesterett legger i dommen til grunn at bruk av elsparkesykkel er forbundet med vesentlig lavere risiko enn bilkjøring, noe som tilsier et klart lavere straffenivå, og at risikoen forbundet med elsparkesykkel i hovedsak er knyttet til brukeren selv.

Høyesterett mener at risiko for skade på andre må veie tyngre enn risiko for skade på gjerningspersonen selv.

Høyesterett har derfor kommet til at risikobetraktninger samlet sett taler for at bruk av elsparkesykkel med promille bør straffes vesentlig mildere enn promillekjøring med bil.

Høyesterett kom derfor frem til at vedkommende idømmes en bot på 15000 kroner, og at han ikke mister førerkortet for bil.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.