Lokal | 24. aug. 2016

Innflyttingsklart dagsenter

Dei første delane av nye Luranetunet er ferdige. – Dagsenteret for demente blir flytta inn i denne veka, fortel Tor Inge Døsen.

Innflyttingsklart dagsenter
Tilbygget som husar det nye dagsenteret for demente er ferdig og blir flytta inn i denne veka (foto: Andris Hamre)
Andris Hamreonsdag 24. aug. 2016 07:39

Bildeserie:

Dagsenteret blir i første høgda, med to bustadrom for demente i høgda over (foto: AH)
Dagsenteret blir i første høgda, med to bustadrom for demente i høgda over (foto: AH)
Ein stor terrasse over dagsenteret vendar seg ut mot hagen (foto: AH)
Ein stor terrasse over dagsenteret vendar seg ut mot hagen (foto: AH)
Også på administrasjonsfløyen er byggjearbeida ferdige (foto: AH)
Også på administrasjonsfløyen er byggjearbeida ferdige (foto: AH)
På den nye sjukeheimsfløyen er også arbeida no godt i gang (foto: AH)
På den nye sjukeheimsfløyen er også arbeida no godt i gang (foto: AH)
Betongarbeida for kjellaretasjen er mest ferdig (foto: AH)
Betongarbeida for kjellaretasjen er mest ferdig (foto: AH)
Fløyen kjem 90 grader på dagens Luranetunet (foto: AH)
Fløyen kjem 90 grader på dagens Luranetunet (foto: AH)
Den neste fløyen skal byggast oppå bakken (foto: AH)
Den neste fløyen skal byggast oppå bakken (foto: AH)
1 av 7
Dagsenteret blir i første høgda, med to bustadrom for demente i høgda over (foto: AH)
Ein stor terrasse over dagsenteret vendar seg ut mot hagen (foto: AH)
Også på administrasjonsfløyen er byggjearbeida ferdige (foto: AH)
På den nye sjukeheimsfløyen er også arbeida no godt i gang (foto: AH)
Betongarbeida for kjellaretasjen er mest ferdig (foto: AH)
Fløyen kjem 90 grader på dagens Luranetunet (foto: AH)
Den neste fløyen skal byggast oppå bakken (foto: AH)

Utbygginga av omsorgsbustadene/sjukeheimen på Luranetunet fekk eit lite skudd for baugen då arkeologiske utgravingar, kor ein mellomanna fann pilspissar frå tidleg bronsealder, gjorde at ein ikkje kom i gang som planlagt.

Fordelen var at då kunne entreprenørane sette fleire inn på dei to prosjekta som låg utanfor utgravingsområdet, det nye dagsenteret for demente og utvidinga av administrasjonsfløyen.

– Dagsenteret er ferdigstilt og er i ferd med å bli møblert denne veka. Der skal det komma inn to grupper med åtte personar på kvar. Desse er heimebuande, men skal få eit aktivitetstilbod på dagtid der oppe, fortel prosjektsjef Tor Inge Døsen.

– Oppå dagsenteret er det i tillegg to bustadrom for demente som er ferdigstilt og som er tatt i bruk.

Mangler berre litt AV-utstyr

Det andre prosjektet entreprenørane gjekk laus på då det store prosjektet blei forseinka var utvidinga av administrasjonsfløyen ved og over den gamle hovudinngangen.

– Også dette prosjektet er så godt som ferdig. Det står att litt restarbeid med noko AV-utstyr og liknande, men så vidt eg veit er både den utvida kantina, møteromma og kontora så smått tatt i bruk.

Godt i gang

Etter at kommunen, og entreprenørane fekk grønt lys frå riksantikvaren til å starte arbeida har arbeida gått etter planen.

– Om vi løfter oss i fugleperspektiv har det det. Det er nokre småting eg har pirka litt på, men etter at vi fekk koma i gang, har det gått for fullt og vi håper å vera ferdig med råbygget på den fløyen som er nærmast den gamle sjukeheimen til jul.

– Det gjer at entreprenøren kan koma i gang med tak og fasadearbeid på den delen, samstundes som ein gjer betongarbeid og bygging av fløyen nærmast fjorden. Grunnen til at ein ikkje gjer dette samstundes er at den fløyen dei no jobbar på skal ha kjellar, mens den neste skal ligga oppå bakken. Ved å gjera det på denne måten kan dei forskjellige faga komma tidlegare inn på den delen av prosjektet som har kome lengst, forklarar Døsen.

Ferdig om vel eit år

Prosjektsjefen reknar med at heile prosjektet vil vera ferdig og innflyttingsklart om vel eitt år.

– Om alt går etter planen skal heile den nye delen av Luranetunet så ferdig i oktober/november til neste år, avsluttar Døsen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.