Fantomteikning av politiet av gjerningspersonen i 2004. Tiltalte skal ha møtt kvinna ved denne fotgjengarovergangen på Byvegen ved Giskavollen. (Foto: KVB/Politiet)

Innrømmer valdtekt

BT: Tiltalte erkjente delvis straffeskyld i retten i dag, for valdtekt i Os i 2004.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Mannen som blei pågripen i desember, og fekk forlenga varetekt i fleire rundar gjennom vinteren, blei i april tiltalt for overfallsvaldtekt i Os ei augustnatt i 2004.

DNA tatt etter at han blei meldt i ei anna sedelegsak i oktober 2018 kopla han til den snart 15 år gamle saka.

I februar skal tiltalte ha hevda at partane hadde frivillig sex, i dag har han ifølgje Bergens Tidende erkjent delvis straffeskyld.

– Var ikkje valdeleg

Dei to skal tilfeldigvis ha møtt kvarandre ved fotgjengarfeltet på Byvegen, mellom Giskavollen og Holtbrekka.

Der skal tiltalte, som no er 58 år, ha tatt tak i den unge kvinna, som då var 20 år, og slept ho med seg inn eit skogholt i nærleiken, og halde ho fast mens han valdtok henne.

I retten i dag skal han ha sagt at han verken har løfta eller drege kvinna med seg, og at han ikkje har brukt vald. Han seier seg derfor delvis skyldig. Men han oppfatta at ho var for full til å motsetja seg handlingane.

Saka frå 2018 er henlagt grunna bevisets stilling. 

Fleire saker