Kan få nye 2500 kvm

Tre år etter at AMFI Os hadde nyopning av utvida senter søkjer eigedomsselskapet om reguleringsendring for ny utviding.

Kjetil Vasby Bruarøy
26. november 2009 - 10:59

I 2006 vaks AMFI Os med 4700 til 19.000 kvadratmeter. I november same år sto utvida senter med 17 nye butikkar ferdig, og tomta var då maksimalt utnytta.

- Vi har søkt om auka utnytting av tomta og sendt ut nabovarsel, seier Solveig Oksholm Hunhammer, tidlegare senterleiar, no regionssjef for Amfi Eiendom AS.

Arealkrevjande interessentar
Solveig seier det førebels ikkje er avgjort om styret vil gå for bygging, men ho vil ha det formelle på plass om byggeplanar blir vedtatt. Og det kan kanskje skje raskt.

- Vi har blitt kontakta av interessentar som vil leiga, men dei krev ein del plass. I tillegg har vi eksisterande leigetakarar som ønsker å utvida.

1700 nye kvadratmeter
AMFI Os har ikkje nabotomter å kjøpa om dei vil utvida, men om Amfi Eiendom får auka utnyttingsgraden på tomta til 50 prosent gjev det rom for eit tilbygg.

- Utvider vi frå drøye 19.000 til 21.700 kvadratmeter så har vi utnytta 47 prosent av den rundt 45 mål store tomta vår.

Dette kjem i så fall på sørsida av senteret, på utsida av Fjord´n Blomster og MX Sport.

Fleire parkeringsplassar
I dag har AMFI Os rundt 400 parkeringsplassar. Med tilbygg aukar dei med rundt 100.

- Vi har teikna inn parkering under tilbygg, og eit aprkeringsdekke på taket. Dette kan du kjøra direkte inn på frå Prestegardsskogen, frå vegstykket over muren mellom dei to innkjørslane vi har i dag, fortel Solveid Oksholm Hunhammer.

100 mill i overskot
Amfi Eiendom AS har auka driftsinntektene frå 44 millionar kroner i 2005 til 61 millionar kroner i 2008.

I fjor fekk selskapet eit resultat før skatt på over 102 millionar kroner. Selskapet gjekk med over 100 millionar kroner i overskot også åra i forkant.
Les meir om

Handel Eigedom Næringsliv