Lokal | 13. apr. 2016

Kan koma opp i juni

Fylkesvegen mellom Åsen og Helleskaret kan koma i fylkestinget i juni, men først må ein utgreia spleiselag på 61 millioner kroner.

Kan koma opp i juni
Fylkesvegen mellom Åsen og Helleskaret kan koma opp til handsaming i fylkestinget i juni (ill: Statens Vegvesen)
Andris Hamreonsdag 13. apr. 2016 11:58

I samband med at dei nye planene for Lyseparken blei presentert for formannskapet tysdag gjorde ordføraren kort greie for status for fylkesvegen mellom Åsen og Helleskaret.

Les òg:
– Ser dårleg ut med avklaring
Bjørke fekk sjå behovet for ny fylkesveg

– Fylkesvegen er viktig for utviklinga av heilheiten i området frå Lyseparken til Helleskaret og Lysefjorden. Det er langt inn ganske store bustad- og næringsområdet i tilknytning til Lyseparken kor fylkesvegen er heilt avgjerande, innleia Terje Søviknes.

Billegare veg med tunnellstein

Første del av fylkesvegen fram til Åsen blir bygd i samband med E39. Resten av strekninga har Veidekke, entreprenøren på E39, ein opsjon på å byggja samstundes med E39, om fylkeskommunen beslutter at den skal byggast og finn midler til den.

– I opsjonen ligg det at dei kan byggje fylkesvegen og nytte steinmasser frå drivinga av tunnellane på E39, noko som vil gjera fylkesveganlegget billigare, forklarte Søviknes.

Jobbar med spleiselag

Søviknes fortalde vidare at han, saman med rådmann Christian Fotland, måndag var i møte med fylkeskommunen.

– Dei jobbar med å førebu ein sak til fylkestinget i juni. Skal ein nytte seg av opsjonen må avgjersla fattast før juli.

– Konklusjonen av møtet var at vi skal jobba vidare for å sjå om vi får til eit spleiselag mellom fylkeskommunen, kommunen og dei private aktørane som er grunneigere eller som har opsjon på å utvikle området langs fylkesvegen.

– Oppdatert overslag over kostnaden syner no at strekninga vil koste 61 millionar kroner inklusive merverdiavgifta.

Må handterast no

Ordføraren vil ta initiativ for å gå i dialog med dei private aktørane i området.

– I løpet av våren må vi ta stilling til det kommunale bidraget i spleiselaget. Det er penger ut til noko som ikkje er vårt ansvar, men eg trur det er riktig å investere også frå vår side. Det er viktig å handtere dette prosjektet no og få det ut av fokus før fylkeskommunen skal rullere den regionale transportplanen. Der har vi andre fylkesvegprosjekt, til dømes Hatvikvegen, som vi vil ha inn.

– Kva med statlege tiltakspakker innan samferdsel, er det ein moglegheit, undra Helge Steinum (Ap).

– Ja, leiter dei etter gryteklare prosjekt, så er dette ein openbar kandidat. Eg veit det har vore meldt inn fleire slike prosjekt frå Statens vegvesen. Denne fylkesvegarmen står på dei listene, men realistisk sett tru eg at vi må inn med pengar, oppsummerte ordføraren.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.