Lokal | 23. mai 2018

Kjetil Osablod Grønvigh blir ny mann i Midtsiden

Det var uaktuelt å lysa ut stillinga då Grønvigh meldte si interesse for å overta etter Andris Hamre.

Kjetil Osablod Grønvigh blir ny mann i Midtsiden
Redaktør Kjetil Vasby Bruarøy gler seg over å kunne ønska Kjetil Osablod Grønvigh velkomen i redaksjonen frå hausten av (foto: Andris Hamre)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 23. mai 2018 12:41

Torsdag 10. mai blei det kjent at journalist Andris Hamre i Midtsiden går frå lokalavisa for å bli rådgjevar for rådmann Christian F. Fotland i Os kommune.

Den vesle redaksjonen med tre fast tilsette blir hardt ramma, Hamre har vore ein nøkkelperson i avisa sidan 2010.

Underteikna var i utgangspunktet innstilt på å lysa ut stillinga, å ta meg god tid til å finna ein ny medarbeidar. Då Kjetil Osablod Grønvigh meldte si interesse blei det likevel feil å annonsera den ledige stillinga.

Eg var innom tanken på å tilsetja Grønvigh allereie eit år eller to før Andris Hamre kom på banen, men akkurat då var ikkje Midtsiden i posisjon til å auka redaksjonen.

Høgast prioritert i jakta på ny journalist sto personlege eigenskapar, lokalkunnskap om Os, det å føra ein god penn og det å vera ein som kan stilla smarte spørsmål. Det eg trudde skulle vera mest vanskeleg var å, på førehand, veta om neste medarbeider var ein person eg og kollegaen min, videojournalist Ørjan Håland, ville få god kjemi med. Dette blei likevel lettare enn venta.

Eg kjenner Kjetil frå ei lang rekke intervju og diskusjonar, ikkje berre om kulturlivet i Os, men om Osbygda generelt, politikk, helse, idrett (!), oppvekst og livssyn. Han er ein reflektert, engasjert og kunnskapsrik mann, stødig og nysgjerrig på meir enn det som handlar om musikk og kultur. Ein interessant samtalepartnar, ein eg sjølv kunne tenkt meg å bli intervjua av, ein eg gler meg til å senda ut i felten.

• Les òg: Portrett: Kjetil Osablod Grønvigh

Grønvigh skriv godt, på nynorsk, er medlem av Noregs Mållag og har i periodar vore sjølvutnemnd korrekturlesar på Midtsiden. Privat har eg kjent Kjetil sidan vi gjekk i parallellklasse på ungdomsskulen, i ei tid vi òg tok konfirmasjonsundervisinga saman. Eg og Ørjan gler oss til å få Kjetil om bord!

Den einaste ulempa med å få Kjetil i redaksjonen er at epostadressa kjetil@midtsiden.no allereie er opptatt.

– Eg stiller med ærefrykt - i mine eigne sko

Kjetil Osablod Grønvigh byrja å jobba i kultureininga i Os kommune rundt 2011, først som vikar i 50 prosent stilling, så i fast, full stilling.

Eit tilfeldig møte mellom Kjetil og Kjetil dagen etter at Andris sin exit blei omtalt på Midtsiden, førte til at vi to tok opp igjen praten frå før 2010. Utover dagen og helga blei tanken meir moden, og Grønvigh bestemte seg for å søka.

– Eg har hatt mykje med Midtsiden å gjera dei siste ti åra, og har alltid sett på Midtsiden som ein god og interessant arbeidsplass.

– I kultureininga har eg sett på oppgåva mi som å selja Os. No skal eg formidla Os. Eg skal på den andre sida av bordet, men på mange måtar gjera ein jobb som liknar, seier Grønvigh.

Han seier han var like overraska som «alle andre» då det blei kjent at Hamre skulle ut i ny jobb.

– Då det blei klart at eg fekk jobben i Midtsiden lurte eg på korleis det ville vera å erstatta han. Eg kjenner Andris som ei dyktig, produktiv og ryddig journalist. Eg lurde på korleis det skal bli å fylla skoa hans. I staden har eg bestemt meg for å ta med mine eigne.

– Eg er lidenskapeleg opptatt av alt som skjer i Os. Kanskje vil eg sjå ting frå ein ny vinkel, stilla andre spørsmål og retta dei mot andre kjelder enn det andre ville gjort. Kanskje spør eg trommespelaren i staden for vokalisten, seier musikaren, som sjølv trivst best bakerst på scenen.

Den komande Midtsiden-journalisten seier målet hans er å kunna bidra med saker som folk synest er gjeve å lesa, rett referert og på godt nynorsk.

– Sjølv eg som på ungdomsskulen gjekk i C-klassen, klassen for bokmål, er mest glad i nynorsk. Målforma legg til rette for eit meir fargerikt språk og meir autentiske sitat i ei bygd som Os.

Osablod på Kuventræ

Kjetil seier han dessutan ser fram til både å skriva om, og å læra meir om, emne han til no ikkje har så mykje kunnskap om.

– No har eg, som del av det gamle rockeimaget mitt, spelt mindre interessert i for eksempel fotball enn kva eg eigentleg er. Eg trur sport liknar mykje på musikk, det å vera fan, å heia på eit band eller eit lag, det å ha ein lidenskap, det å kjøpa supporterutstyr, er fellesnemnarar.

– Eg gler meg til å gå på Kuventræ utan å gå i kjellaren (der Os Rockeklubb har lokale), men på banen for å dekka eit spennande oppgjer.

Det skulle kanskje også berre mangla. Kvar veke står det lag og roper namnet hans før kampstart. Kanskje det er på tide at «1-2 Osablod» faktisk dukker opp?

Kjetil Osablod Grønvigh ser tilbake til ei fin tid i kultureininga i Os kommune.

– Eg vil takka kultursjef Lisbeth Axelsen for at ho har vist meg mykje tillit, både då ho tilsette meg og etterkvart som eg har kome med idear. Eg kjem til å sakna kollegaene mine, spesielt Stine (Kobbeltveit) og Tove (Hille), som eg har jobba tettast med frå dag til dag.

– Men då denne sjansen kom, og eg følte tida var rett for å prøva noko anna, så blei det eit byte av beite. Eg kjem heldigvis til å vera i nærleiken, og til å halda kontakt med blant anna kulturlivet i Os også i tida som kjem.

Andris Hamre går frå Midtsiden til rådhuset i august. I september er Kjetil Osablod Grønvigh på plass i Midtsiden-redaksjonen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.