- 26. nov. 2020

Kommunen bør vidareføra avtalen med RadiOs

Lesarinnlegg: Vårt «minste felles multiplum» for informasjon i krisetid.

Kommunen bør vidareføra avtalen med RadiOs
Harald Lekven (uavh) og Senterpartiet reagerer på forslag om kutt i støtte til RadiOs. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 26. nov. 2020 07:56

Eg og Bjørnafjorden Senterparti ynskjer sterkt at Bjørnafjorden kommune vidareførar beredskapsavtale med RadiOs.

Bakgrunn: Kommunedirektøren sitt forslag til budsjett for 2021

RadiOs går i år inn i sitt 31 år og er ein institusjon i bygdene kring Bjørnafjorden m.fl.

Lokalradioen vart stifta og er drifta av frivillige radioentusiastar som gjennom åra har spreidd mykje glede og god naudsynt informasjon for bygdafolket.

Alle som med fleire høve har vore straumlause grunna uvær og lange periodar med stearinljos og vedfyring, hugsar tryggleiken det gav å ha lokalradioen (RadiOs) påskrudd på FM nettet 103.1.

Her vart med heile tida oppdatert på kva som skjedde i bygda. Kvar det var straumbrot og kva kommunen gjorde til ein kvar tid. Kva telefon ein kunne ringa og melda i frå om eit og hitt, og ikkje minst kor lenge dei einskilde krinsane måtte bu seg på «å fyra» før lysbrytarane atter ville vera å rekna med.

Tryggleik og riktig, lett tilgjengeleg informasjon er særs viktig når ei «krise» råkar.

Alle har minst éin radio, og dei aller fleste nye DAB-applikasjonar har òg FM-radio.

Det er framleis ein del av innbyggjarane som ikkje har kjennskap og/eller høve til å leita fram naudsynt informasjon på ei datamaskin. Dette lyt kommunen ta omsyn til!

«Minste felles multiplum» er framleis RadioOs på FM-bandet. I dag på 103.1 og 105.2 og via straumeteneste på datamaskin og mobil! Ikkje mindre enn eit Kinderegg som når alle! Alt me treng er batteri til radioen!

Harald Lekven (uavh) og Bjørnafjorden Senterparti

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.