Kommunen tek ansvar for ismålingar

Brannvesenet fekk i dag ansvaret for ismålingar på ulike vatn. – Vi sit no og vurderar kva vatn vi skal overvake, seier brannsjef Stein Gjøsund.

Brannvesenet får no ansvaret for å måla istjukkelsen på vatn rundt i bygda. Her då dei øvde på Ulvenvatnet tysdag (foto: Andris Hamre)
Andris Hamreonsdag 13. jan. 2016 12:11

På 90-talet og byrjinga av 2000-talet hadde kommunen ei ordning med isvakter kor dei samarbeide med lokale kjentfolk.

– I samband med den store gjennomgangen vi hadde av porteføljen vår i 2000 og 2001, kor vi måtte kutte kostnader var dette ei av dei oppgåvene vi tok ut av den kommunale porteføljen, forklarar ordførar Terje Søviknes (Frp).

Takkar John Lepsøy

I mellomtida har John Lepsøy, på eige initiativ målt isen på Banktjørna og Ulvenvatnet.

– John har gjort ein fantastisk innsats, og den kunnskapen han har hatt om dei to vatna har vore uvurderleg. Samstundes er det ikkje rett at ansvaret skal ligga på ein enkeltperson som har gjort dette aleine.

– Vi er glade for at John engasjerte seg, men no skal han sleppa å føle ansvaret.

– Vi diskuterte det i ledergruppa på måndag og igjen i dag, og har kome fram til at vi no tek på oss oppgåva igjen. Vi forstår at folk forventar at kommunen skal gjera dette, mellomanna med bakgrunn i at Bergen kommune har ei tilsvarande ordning. Tidlegare kjente folk gjerne tilhøva på "sine" vatn, men med den tilflyttinga vi har hatt til kommunen er nok noko av den kunnskapen forsvunnen, seier Søviknes.

Brannvesenet får ansvaret

I morgontimane onsdag fekk difor brannsjef Stein Gjøsund i oppdrag å forberede og å ta ansvaret for den kommunale ismålinga.

– Dette handlar jo om beredskap og det var difor naturleg å legga oppgåva til den eininga. Dei vil no setta opp ei oversikt over kva vatn som skal målast og sørgje for skilting om farbar is og isvett.

– I første omgang vil det nok bli midlertidige skilt, då det tek litt tid å få produsert slike, men eg reknar med at brannvesenet er operative frå i morgon av. Det kan vera at dei òg treng noko nytt utstyr, forklarar ordføraren.

Vil kunngjera målinga på heimesida

Brannsjef Stein Gjøsund har ikkje oversikt over kva vatn dei vil måla då Midtsiden kontaktar han.

– No er det berre ein times tid sidan vi fekk oppdraget, men vi sit no og ser på kva vatn som skal målast, kva utstyr vi treng og kva skilt som må på plass.

– Etterkvart som vi får dette på plass vil vi gå ut med ei kunngjering, fortel brannsjefen, som reknar med at dei vil måla ein seks sju vatn ulike plassar i kommunen.

– Dei vatn vi målar er ikkje høgd i stein. Ser vi at det er andre plassar som er meir aktuelle så vil vi vurdere desse i staden.

– Du har eit eige ansvar!

Sjølv om kommunen no tek på seg å måla istjukkelsen, så understrekar både ordføraren og brannsjefen det eigne ansvaret du har når du går ut på isen.

– Uavhengig av målingane har alle eit personleg ansvar når dei ferdast på isen. Det renn bekkar inn og ut av vatna, du har elvemunningar som gjer at isen er dårlegare. Desse må ein halde seg unna. Det er alltid ein viss fare med å bevega seg på naturskapt is, sjølv om vi har kontrollert den og funne at den er farbar.

– Ta tildøms Ulvenvatnet kor ein òg har siv på delar av vatnet. Sivet fungerar som isolasjon og gjer at det frys seinare. Her vil isen vera dårlegare, poengterar Gjøsund.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.