Lokal | 06. juli 2020

Korleis skal Ung Arena drivast?

Skal bli både eit hjelpetilbod og ein sosial møtestad.

Korleis skal Ung Arena drivast?
F.v.: Iselin, Anne og Elin jobbar framleis med å forma Ung Arena fram mot opning i august. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 06. juli 2020 10:09

Onsdag 1. juli blei Ung Arena, som siste del av Os Aktiv, overlevert Bjørnafjorden kommune.

Ung Arena er eit opplegg du finn fleire stadar, som Oslo, Bergen (Nesttun) og Bø i Telemark (Vestfold og Telemark, som fylket no heiter.

– Vi har vore på besøk i Oslo og på nettverksmøte med andre Ung Arena-er. Nokre er reine hjelpeplassar, andre er kombinert hjelpeplass og møtestad, som den i Bø, som liknar vår komande Ung Arena mest, seier Elin Tuft.

«Ung Arena er eit lågterskeltilbod for ungdom. Du er alltid velkommen, uansett grunn» står det på Ung Arena-sida på kommunen sine heimesider.

SLT-koordinator Elin Tuft leiar prosjektet, og har med seg ungdomskonsulent og MOT-koordinator Anne Solberg Andersson og erfaringskonsulent Iselin Grønning Johannesen.

Med seg i planleggingsarbeidet har dei eit ungdomspanel beståande av ungdom frå ungdomsskule- og vidaregåande aldersnivå.

Frå 13 til 20 år

Ung Arena Bjørnafjorden får gratis inngang og er open for alle frå 8. klasse til fylte 20 år.

Det er ikkje medlemsskap, og besøkand blir registrerte utan namn, berre data som alder og kjønn for å samla statistikk om kor mykje tilbodet blir brukt.

Hjelpetilbod som helsestasjon, psykolog og anna fagpersonell er tilgjengeleg som samtalepartar i delar av opningstida - men Ung Arena skal òg vera ein møteplass der ungdom kan henga etter skulen, for å gjera lekser, spela, lesa, slappa av eller vera sosial.

Speling og mat

Ung Arena er utstyrt med gamingrom, som får åtte PC-ar, og ein sakko sekk-krok med Playstation og stor TV-skjerm. Den er òg innreidd med eit stort kjøkken.

– Det blir ingen tradisjonell kiosk, men ønskjer å ha noko mat som vi kan gi vekk gratis og noko som kan kjøpast billig. Det er òg lagt opp til at ungdomane kan laga seg mat sjølv eller varma opp noko dei har med seg.

Ung Arena er utstyrt med stort kjøkken og fleire rom, blant anna til gaming og samtalr. (Foto: KVB)
Ung Arena er utstyrt med stort kjøkken og fleire rom, blant anna til gaming og samtalr. (Foto: KVB)

Opningstider og bemanning

Ungdomspanelet og kommunen er begge opptatt av at det skal vera «trygge vaksne» på plass i opningstida.

– Vi vil halda Ung Arena open ved hjelp av tilsette i kommunen saman med frivillige. Dei frivillige blir rekrutterte via Friskus-portalen, som Frivilligsentralen og kommunen bruker, og elles informasjon på kommunen si heimeside og på sosiale media.

– Fleire har meldt seg undervegs i prosessen, og det vidare arbeidet blir å intervjua kandidatar som melder seg.

Alle som skal jobba på Ung Arena må blant anna ha politiattest.

– Opningstider er vi ikkje ferdige å forma. Det einaste som er bestemt er at vi skal ha ope frå klokka 13 til minst klokka 18 måndagar og onsdagar.

– Ungdomspanelet har kome med ønskje om både å strekka opningstidene utover kvelden, og å ha ope fredag kveld.

– Kva vi får på plass til dei første vekene, og kor tid vi eventuelt utvidar, er ikkje bestemt - men vi vil nok uansett tilpassa opningstidene utover haust og vinter, når vi ser bruken av tilbodet og får tilbakemelding frå fleire ungdomar.

Opning blir rundt skulestart, offisiell opning er planlagt tysdag 1. september.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.