Fredrik Røttingen (t.v), ordførar Terje Søviknes og Ole Marius Røttingen kunne i dag bekrefta at det vert stort fellesfyrverkeri i Os hamn 1. januar. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Køyrer to fyrverkeri 1. nyttårsdag

ProPyro «varmar opp» med musikkfyrverkeri før det brakar laus i Os hamn. 

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Os kommune og ProPyro er no i gang med planlegginga av det som skal bli det fjerde fellesfyrverkeriet i Os hamn.

Dato og tidspunkt er spikra til tysdag 1. januar 2019 klokka 18.00. 

Dei siste åra har Propyro stått for det offisielle fyrverkeriet i Os hamn.

Uvêr i slutten av 2015 fekk festen flytta til 1. nyttårsdag, noko som seinare blei tradisjon.

• Sjå video frå førre oppskyting: Ein dundrande start på 2018

Treng fleire med på laget

Ordførar Terje Søviknes (Frp) kan fortelja at Os kommune har vedteke å støtta arrangementet med 25.000 kroner, men målet er høgare;

– Vi har eit reelt mål om nå 150.000 kroner i potten. I desse dagar sender vi ut brev til næringslivet kor vi inviterer til å vera med på spleiselaget.

– Fellesfyrverkeri i hamna har med åra blitt ei fin tradisjon som samlar osingane. Arrangementet har fått særs gode tilbakemeldingar, og er verkeleg noko for heile familien.

– At vi legg det til første nyttårsdag, gjer at fleire kan få det med seg, og det heile vert ei fin avslutning på julehøgtida, seier Søviknes.

Vil byrja forsiktig med musikkfyreverkeri

Fredrik og Ole Marius Røttingen frå ProPyro fortel at sjølv om det er krevjande nok i seg sjølv å designa eit såpass stort fyrverkeri, ønskjer dei å høyna innsatsen denne gongen;

– Vi har veldig lyst å få til eit musikkfyrverkeri i tillegg til det store fyrverkeriet. Dette vert ein roleg start før vi tek det heilt ut med houvudfyrverkeriet.

Første gong Propyro køyrde musikkfyrverkeri var på Er-An Veikro sin halloweenfest.

• Sjå video av musikkfyrverkeriet på Røykenes

– Dette krev sjølvsagt ein del tekniske løysinger i høve til formidling av lyd og nok høgtalarar, men her er vi allereie godt i gang med å få med oss lag og organisasjonar i Os som sit på slikt.

Pyro-brørne stoppar ikkje der.

– Vi kjem til å rigga telt langsmed hamneområdet. Her vil vi tilby næringsdrivande tak over hovudet og straum slik at dei kan selja mat og drikke. 

– Då vert heile arrangementet meir enn berre fyrverkeriet. Målet er eit stort folkearrangement kor folk kan møtast, slå av ein prat og sjå to fyrverkeri saman. 

Fleire saker