Meining | 25. jan. 2023

Krever krafttak for eldreomsorg

Jeg er opprørt. Brennpunkt-dokumentaren viser hendelser som vi overhodet ikke skal ha i norsk eldreomsorg.

Krever krafttak for eldreomsorg
- Dette er en varslet krise. Nå må kvaliteten økes. Grunnbemanningen må økes og vi må få mer heltid, sier Delta-leder Trond Ellefsen. (Foto: Delta)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 25. jan. 2023 09:44

Nå må helse- og omsorgstjenesten styrkes. Det forventer folk. Det skal ikke være slik at tjenestene svikter. Pasientrettigheter gjelder fullt ut.

Dette er en varslet krise. Vi og mange andre har pekt på disse utfordringene gjennom lang tid. Det skal ikke være slik at pårørende går rundt med stadig uro. Det skal ikke være slik at solide ansatte ikke får brukt faget sitt slik de ønsker.

Det er nå tvingende nødvendig at det enkelte sykehjem og den enkelte kommune umiddelbart går i gang med å se på bemanning, ressurser, kompetanse og egne rutiner. Mangler, avvik og feil må rettes opp. Ansatte og pårørende som melder ifra må tas på alvor.

Kvalitet og verdighet

Innbyggerne har forventninger om en tjeneste som leverer god kvalitet. Pasientene på sykehjem må tas hånd om på en verdig måte og de ansatte må ha tid og ressurser til å bruke sin kompetanse til beste for pasientene.

Det gjør et sterkt inntrykk å se de to Brennpunkt-programmene. Den siste uken er jeg kontaktet av både bekymrede pårørende og fortvilte ansatte.

Hverdagen er tøffere. Kravene til tempo er større. Det sliter på alle de dyktige fagfolkene som brenner etter å gjøre en god jobb, mener han.

Økt bemanning - mer heltid

Vi vet hva som er utfordringene. Nå kan vi ikke vente. Vi må sette i gang med det vi vet virker: Økt bemanning, mer heltid, systematisk kompetanseheving og bedre oppgavedeling. Det norske velferdssamfunnet må fungere.

Innbyggerne må ha trygghet for at tjenestene fungerer og det må være arbeidsforhold for den enkelte ansatte som sikrer at vi beholder og rekrutterer tilstrekkelig med personell.

Tilliten til og oppslutningen om velferdssamfunnet og velferdskommunene må bygge på at det er god kvalitet i tjenestene. Det er selve grunnmuren.

Det siste Brennpunkt-programmet tar for seg situasjonen i noen kommuner og bydeler, men samtlige norske kommuner nå må se på om de kommunale helse- og omsorgstjenestene fungerer slik de skal.

Både politikere og administrativ ledelse må nå lytte til pasienter, pårørende og ansatte, avdekke avvik og mangler og iverksette tiltak for å skape en tjeneste vi kan være stolte av.

Vi står foran store utfordringer. De må vi møte og de må møtes nå. Her har både staten og kommunene et ansvar.

Det nytter ikke å peke på hverandre. Fellesskapets utfordringer må løses i fellesskap, sier han.

Trond Ellefsen
Leder for Delta

Om Delta

  • Delta organiserer 94.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.
  • Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.
  • Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.