Meining | 24. aug. 2021

Kvifor stemma SP?

Kva er det som betyr noko for deg?

Kvifor stemma SP?
Mikal Leigland. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytysdag 24. aug. 2021 11:53

Betyr det noko for deg at borna dine kan sykla eller gå til skulen?

Vi i SP kjemper for grendaskuler der du bur.

Betyr det noko for deg at barnehagen ligg i nærleiken av der du bur?

Vi i SP kjempar for at det skal vera barnehage i bygdene, slik at det er enkelt å levera og henta borna på veg til og frå jobb.

Nærleik, tryggleik og eit tilbod der folk bur er SP sitt mål.

Gode oppvekstsenter med skule/barnehage og SFO er ei løysing vi prioriterer der det er mogeleg.

Betyr det noko for deg at det er nærbutikk, idrettsplass, gode møteplassar og levande bygder?

Vi jobbar ikkje med sentralisering og nedlegging, men vekst og utvikling. Vår visjon er at det å bu i bygdane våre må tilpassast i forhold til den tida vi er i. Dette er ikkje eit museum.

Betyr det noko at det blir produsert lokal mat?

Eit styrkt landbruk med fokus både på sjølvforsyningsgrad, kulturlandskap og nærleik til markedet er viktig for SP. Det må vera eit yrke det går an å leva av, og SP støttar krava om betre lønnsforhold for bonden.

Betyr det noko at SP jobbar for fergefri indre trasé?

SP meinar at miljø-øydelegginga med veg og bru over Reksteren og Bjørnafjorden er feilslått politikk. Det er ingen som byggjer ein 4 felts veg til 3.500 bilar pr. dag. Skal det byggjast 4 felts veg må antal bilar aukast til 12.000 – 13.000 pr. dag, og er det god miljøpolitikk?

Ferjefri veg over Tysnes og gjennom gamle Fusa knyter bygdene saman, og store bustads og næringsområder kjem til sin rett.

Det er næringsverksemda langs vår langstrakte kyst og i våre fjordar som er bærebjelken i vårt velferdssamfunn, vi vil på ein bærekraftig måte utvikla den vidare.

SP vil ha lys i husa i heile landet.

Vår tredjekandidat Hans Inge Myrvold er vår kampkandidat. Med ei mor frå Bjørnafjorden og far frå Kvinnherad har vi eit ansvar for å få han på tinget.

Stem gjerne SP

Mikal Leigland
Bjørnafjorden SP

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.