Meining | 09. mars 2023

La også vår gruppe «leve hele livet»

Ja takk til gode og helhetlige forebyggende tjenester for alle.

La også vår gruppe «leve hele livet»
(Ill. foto: Autismeforeningen)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 09. mars 2023 08:19

Hva skal til for at den enkelte har «gode nok» tjenester? Hva skal til for å forebygge psykisk helse? Hva skal til for at den enkelte skal ha et verdifullt liv? Hva er viktig for deg? Hvem skal få bestemme hva som er viktig for deg? Hva skal til for at du skal ha det bra og hva trenger du for å ha et fullverdig liv?

Luranetunet sin visjon er «varme og vekst i samspill». Varme og vekst står for den gode omsorgen beboerne våre skal oppleve, den personlige og faglige utviklingen vi ønsker for de tilsette, og den varme velkomsten vi vil gi til pårørende og andre som kommer på besøk til oss. Slik blir Luranetunet presentert på kommunens nettside.

PWC-rapporten har synliggjort store utfordringer for kommunen vår.

Tjenestene skal skrelles ned til et minimum. Vi som representerer mennesker med ulike funksjonsvariasjoner er bekymret.

Bekymret for at tjenestene er så sårbare. Bekymret for at tjenestene for denne gruppen er en solid blanding mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver, som sammen gir en helhetlig tjeneste, men hver for seg blir «halvveis» og for mange ikke gjennomførbare.

Bjørnafjorden kommune sitt samfunnsoppdrag og misjon er «det gode liv for alle».

For mennesker med ulike funksjonsvariasjoner er det å ha en rød tråd i hverdagen og i livet sitt, elementært for å ha gode dager. For de er det viktig med en sammenheng i dagene sine, og i sine gjøremål. Selvsagt tilrettelagt av assistanse og tilpasninger.

For mennesker med ulike funksjonsvariasjoner er det, i likhet med resten av befolkningen, utrolig viktig å tenke forebygging før reparasjon. Forebygging i form av forsvarlighet. Forebygging i form av riktig kompetanse i bemanningen til rett tid. Nok bemanning til enhver tid. Gode tilrettelagte bofellesskap egnet for gruppen.

Vi må bruke alle trinn i «Omsorgstrappen» vår, sier kommunen.

Målet er at flest mulig «bo hjemme lengst mulig» ønsker kommunen vår.

På hvilket grunnlag? Til hvilken pris? Og hva med konsekvensene? Er vi styrket for det?

Forskning viser at svært mange mennesker med ulike funksjonsvariasjoner er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn andre.

Hvordan skal dette kunne forebygges i vår kommune, når tjenestene bygges ned istedenfor å styrkes?

Mennesker i samfunnet vårt uten funksjonsvariasjoner står fritt til å velge. Det velges i fritidsaktiviteter, hvor de skal bo, hvilke venner de vil ha også videre. De kan faktisk velge alt de vil i dette livet.

For mennesker med funksjonsvariasjoner er valgene få.

Det er få fritidsaktiviteter å velge i, fordi de er som regel ikke tilrettelagt. Det er få bofellesskap å velge i, fordi du får tilbud om plass der det er ledig. Du kan faktisk ikke velge dine egne naboer, eller som det er i mange av disse tilfellene, romkamerater.

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» følges nå opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Selv om reformen er rettet mot eldreomsorgen, er dette vesentlig for alle mennesker. Dette er vesentlig for at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal ha et fullverdig liv, hele livet.

Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser ønsker òg å leve hele livet.

Med god hjelp og støtte til å mestre livet vil det være lettere og gjennomførbart å bo i kommunen vår, benytte seg av tilbudene som er og til å gjennomføre gjøremål man ønsker å gjøre.

Kutt i bemanningen og i den delen av tjenestene som ikke er lovpålagt, men som gir en helhetlig tjeneste, vil gi inngripende konsekvenser for denne delen av befolkningen.

Dette ønsker ikke vi for gruppene vi representerer.

Kjære politikere. Fremtiden er nå. Store nedskjæringer for gruppen vil gi store konsekvenser for fremtiden. Tenk forebygging før reparasjon. Styrk barna våre, ungdommene våre, og familiemedlemmene våre.

La også vår gruppe «leve hele livet», med alt det den enkelte har behov for.

NFU Bjørnafjorden lokallag
Autismeforeningen Hordaland
ADHD Norge Bjørnafjorden lokallag
NHF Bjørnafjorden lokallag

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.