Skaden er funnen og i ferd med å bli reparert. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Leidningsbrot i Hamnevegen

Mens nye rør blir lagt, gav eldre rør i same område etter.

image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Fredag ettermiddag blei det oppdaga vassleidningsbrot i eit nabolag nær Os sentrum.

Brotet blei etter kort tid lokalisert i Hamnevegen.

– Vi held på å erstatta eldre vassleidningar med nye i Hamnevegen, men det er ikkje i samband med gravearbeid at brotet har oppstått, fortel prosjektleiar Anita Karlsen i Os kommune.

Brotet er i eldre rør, truleg frå 50-talet, bortanfor arbeidsstaden.

– Det er nok i samband med vårt arbeid. Vi har nemleg tatt vatnet på og av nokre gongar, i samband med reins av nye rør, og dette trykket har nok ført til at dei eldre røra har fått brot.

Skaden er i ferd med å bli reparert, og dei få husa i Hamnevegen og Orrebakken, som er utan vatn, blir tilkopla innan kort tid fredag ettermiddag.

Fleire saker