Lihkku beivviin!

Historisk flagging framfor rådhuset: For første gong heiser Os kommune det samiske flagget.

Det samiske flagget vaier foran Os Rådhus for første gang (foto: Andris Hamre)
Andris Hamremandag 06. feb. 2017 09:24

Sidan 2003 har 6. februar vore offisiell flaggdag i Noreg, for å helsa samene på nasjonaldagen deira, og som ei erkjenning av samisk identitet. Det skal difor flaggast med det norske flagget ved alle offentlege bygningar, i tillegg er det valfritt å flagge med det samiske flagget.

– I dag er det ein historisk dag, då det er første gang det samiske flagget vaier utanfor rådhuset, fortel Marianne Kramer på teknisk eining.

Ho var med på å heisa flagget.

100 årsfeiring

I tillegg til at det er samane sin nasjonaldagen er det òg 100 år sidan det første samiske landsmøtet blei halde, 6. februar i 1917 i Metodistkyrkja i Trondheim.

Det var første gong i historia nord- og sørsamar frå forskjellige land samla seg til eit stort møte for å drøfta og belysa felles saker og problemstillingar. Møtet samla over hundre deltakarar.

Hadde venneklasse i Kautokeino

Ordførar Marie Bruarøy er stolt over at også Os kommune markerar samane sin dag med det samiske flagget utanfor rådhuset.

– Det skulle berre mangla. Dei er ein del av den norske kulturen vi skal vera, og er, stolte av. Som vi, er opptekne av kystkulturen og å ta vare på den, så skal samane vera stolte av sin kultur. Den er viktig å ta vare på i norsk samanheng.

– Eg hugser tilbake til barneskulen, kor vi faktisk hadde ei venneklasse i Kautokeino som vi brevveksla med. Det var kjekt og spennande å få brev og bilete frå dei. Eg hugsar framleis breva eg fekk frå mi venninne, Elsa Marie Eira. Det var fasinerande å lesa korleis ho hadde det, seier ordføraren.

Samefolket sin dag

Feiringa av 6. februar som samefolket sin dag blei vedteken av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samar i Noreg, Finland, Sverige og Russland. Den blei feira for første gang i 1993, samstundes som FN sitt internasjonale urbefolkningsår blei offisielt opna i Karasjok.

Bondevik II-regjeringa anerkjende i 2001 at 6. februar blei kalt nasjonaldag.

Lihkku beivviin! – Gratulerer med dagen!

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.