Mann i 50-åra slapp fengsel

Tatt med 48 narkotiske tablettar.

Kjetil Vasby Bruarøy
13. november 2019 - 9:45

Ein mann i 50-åra frå Os møtte i førre veke i Nordhordland tingrett, sikta for erverv av 48 Rivotril-tablettar. Desse inneheld det narkotiske stoffet klonazepam.

Mannen møtte i retten og tilsto.

Rivoltril i denne omfangen kvalifiserer i utgangspunktet for fengsel utan vilkår, men retten fann fleire formildande forhold, blant anna at sikta samtykka i avgjerd ved tilståelsesdom.

Sikta blei dømt til 30 timar samfunsstraff, med gjennomføringstid på 120 dagar fengsel, subsidiært 18 dagar fengsel.

Les meir om

Lokal Politi