Næringsliv | 06. jan. 2019

Marknaden i Os: Desember og heile 2018

Korleis var desember månad, korleis var 2018 samanlikna med tidlegare år - og kva kan vi venta av marknaden i 2019?

Marknaden i Os: Desember og heile 2018
Nordstrøno sett frå lufta. Espen Hjertholm innfelt. (Foto: Privatmegleren)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 06. jan. 2019 08:52

«Marknaden i Os» er ei fast spalte på Midtsiden frå oktober 2017, skriven av eigedomsmeklarfullmektig Espen Hjertholm. Hjertholm presenterer offisielle salstal for førre månad, ser bak tala, og fortel samtidig om status og utval i dag, og kva som er venta av månaden som kjem.

• Førre rapport: Marknaden i Os i november

• Fersk liste: Kven har kjøpt og selt eigedom i Os i desember - og kva var prisen?

Roleg førjulstid

I desember 2018 blei det selt i alt 11 bustadar i Os, og alle var brukte hus. Det er 17 færre enn i november og 5 færre enn i desember 2017. Juli var månaden med færrast sal i 2018 heilt til tala for desember kom, og viste 11 sal.

Ein må heilt tilbake til 2001 for å finna ein desembermånad med færre sal.

Salstida på husa i desember 2001 var på 34 dagar, medan i desember 2018 låg salstida på 58 dager.

Sal vs prisantyding desember 2018:
• 67 % under prisantyding
• 22 % lik prisantyding
• 11 % over prisantyding

Salstider for desembermånadar
Desember 2018: 58 dagar
Desember 2017: 66 dagar
Desember 2016: 77 dagar

Kor lang tid tok det å selja bustad i 2018?

Tilbodet var på topp i september med heile 108 annonsar på Finn.no, og på botn kring juletider med 55 annonsar. På hausten heldt tilbodet seg jamt høgt heilt fram til desember.

I løpet av 2018 blei det selt i alt 420 bustadar med ei salstid på 64 dagar i snitt.

Salstida minka kraftig utover året. Januar 2018 hadde ei salstid på 107 dagar mens desember hadde ei saltid på 58 dagar. Den store skilnaden skuldast mange uselte bustadar i marknaden frå året før. Berre februar og juni trekk ned salstida det første halvåret.

Første halvdel av 2018 hadde ei gjennomsnittsalstid på 72 dagar, medan siste halvdel låg på 54 dagar på snitt.

Dyrare i år enn i fjor

I fjor blei det selt mange hus i Os. Det blei selt flest leilegheiter og færrast rekkehus. Prisane på dei ulike bustadstypane varierer med at einebustadane hadde høgast pris mens leilegheitene var dei dyraste på kvadratmeterpris.

I 2017 blei det selt 421 bustadar, berre éin meir enn i 2018.

Prisane ligg om lag på same nivå som i fjor, men om ein tar snittpris av samtlege bustadar, kosta det i overkant av 11.000 kroner meir å kjøpa eit hus i 2018 enn i 2017. Einebustadane og leilegheitene har blitt noko dyrare, medan rekkehusa og tomannsbustadane har blitt noko rimelegare.

Den dyraste bustaden selt i 2018 var ein einebustad. Bustaden som blei selt til lågast pris var òg ein einebustad.

Det eldste huset som blei selt er bygd i 1864.

Dagens utval og marknad

I skrivande stund ligg det, i Os kommune, 19 einebustadar, 20 tomannsbustadar, 37 rekkjehus og 25 leilegheiter for sal på Finn.no - i til saman 65 annonsar.

41 av bustadane er brukte hus, 61 er nybygg. Det er 16 annonsar færre enn byrjinga av førre månad.

I starten av året i fjor låg det 67 annonaser for sal på Finn.no i Os, noko som er berre 2 fleire enn i år.

Eit verktøy for deg som liker å følgja med

Det tok om lag 2 veker før sala tok av i januar i fjor, og om du liker å følgja med på bustadsmarknaden på Finn.no kan du sjå på venstre side under «Type søk» og kryssa av på «Solgt siste 3 dager» for å halda seg oppdatert på kva som blir selt. I midten av januar i fjor var 10 bustadar «selt dei siste 3 dagane».

Det store bruktbustadstilbodet som har vore i Os i haust vil truleg halda fram. Lite tyder på at prisane vil bli svakare i året som kjem, men det ligg nokre urolegheitar med blant anna ei varsla renteauke som kan vera med å påverka marknaden månad for månad, og kanskje på årsbasis.

Statistikk frå dei siste åra

Salstid i snitt
2018: 64 dagar
2017: 54 dagar
2016: 44 dagar
2015: 27 dagar
2014: 34 dagar

Salspris (uansett bustadtype)
2018: 3 304 398,-
2017: 3 293 220,-
2016: 3 131 741,-
2015: 2 962 089,-
2014: 2 781 408,-

Antal sal
2018: 420
2017: 421
2016: 471
2015: 441
2014: 369

Det tar lengre og lengre tid å selja huset sitt med åra, men prisane stig i takt med salstida. Antal sal har halde seg stabile sidan 2015.

Som du ser har 2016 flest sal registrert, og det grunna ferdigstilling av store nybyggprosjekter.

Eigedomssal og snittprisar i 2018

Einebustad: 111 sal
Snittpris kr 4 212 297,-
Snittpris kvm: 25 697,-
*Omsetnadshastigheit: 63 dagar

Tomannsbustad: 86 sal
Snittpris kr 3 247 784,-
Snittpris kvm: 27 374,-
Omsetnadshastigheit: 49 dagar

Leilegheit: 192 sal
Snittpris kr 2 611 233,-
Snittpris kvm: 37 044,-
Omsetnadshastigheit: 69 dagar

Rekkjehus: 31 sal
Snittpris kr 3 146 276,-
Snittpris kvm: 27 699,-
Omsetnadshastigheit: 84 dagar

Tomannsbustadane sel raskast i 2018, rekkjehusa treigast.

I 2017 var skilnaden mindre. Rekkjehusa blei selt raskast med 49 dagar i snitt, og leiligheitane treigast med snitt på 55 dagar.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.