Her, ved piren til venstre, sto dei ei teine som fekk ferjemannskapen til å be om assistanse. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Måtte fjerna teiner frå ferjekaiane

To gongar denne veka har teiner vore trugande nær ferjetrafikken på Halhjem og Hatvik.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Tysdag denne veka fekk hamnesjef Gitle Smaadal i Os brann- og redningsteneste melding frå ferjene på Halhjem om teiner tett på kaien.

– Den eine teina sto utanfor den smale piren mellom ferjekaiane, fortel Smaadal.

I dag kom ny melding, denne gong frå Hatvik, der det sto ei teine fire meter frå bakenden av ferja.

Her måtte ferja køyra skrått på kaien for å vera trygg på å ikkje få tauet frå teina i propellen.

– Straum, flo og fjøre kan vera med på å flytta teinene, ikkje minst straumen som kjem frå propellane når ferjene legg til og frå land.

Set i gang eit større apparat

Brannvesenet har ikkje lov å ta beslag i teiner. Når teiner står feil plassert må dei kontakta politiet, som igjen må sjekka med Kystvakten.

– Det blir litt styr av nokre få dårleg plasserte teiner.

Dei aktuelle teinene blei ikkje tatt på land, men flytta nokre meter, kort nok til at eigar bør finna dei.

– Men det viktigaste er risikoen for å setja eit ferjesamband ut av drift, seier Smaadal, og oppmodar fiskarar å halda god avstand frå ferjeleiene i Os med bruket sitt.

Fleire saker