Mettes Mat «Stappmett»

Mette opna mikrobakeri i Lysefjorden

Ei endring av livssituasjonen sette kunstnaren Mette M. Midtseter på eit nytt spor.

Av: Ørjan Håland

Skulptør Mette M. Midtseter har fått mjukare materiale å jobba med.

Baking er ikkje nytt for Mette, men no er hobbyen sett i system, med tittelen Mettes Mat «Stappmett».

Fredag var det opning av mikrobakeriet i Salbuvika, mellom Søvikvågen og Drange.

Fleire saker