Lokal | 29. des. 2013

Mystisk og magisk

Bildeserie: Bli med inn i Raudlikongen sitt rike. Kommunen får 2 nye millioner kroner til bevaring av Raudlio/Stokkedalen.

Mystisk og magisk
Dis over Raudlivatnet sundag 29. desember (foto: Andris Hamre)
Andris Hamresøndag 29. des. 2013 15:27

Bildeserie:

Ved inngongen til Raudlio (foto: AH)
Ved inngongen til Raudlio (foto: AH)
Velkomen inn (foto: AH)
Velkomen inn (foto: AH)
Blikkstille vatn (foto: AH)
Blikkstille vatn (foto: AH)
Ein henk på kvila på og for å nyta utsikten (foto: AH)
Ein henk på kvila på og for å nyta utsikten (foto: AH)
Svane eller stokk? (foto: AH)
Svane eller stokk? (foto: AH)
Naturens eigne kustverk (foto: AH)
Naturens eigne kustverk (foto: AH)
Raudlistova (Foto: AH)
Raudlistova (Foto: AH)
Skykkjo på Raudlio (foto: AH)
Skykkjo på Raudlio (foto: AH)
Naturens eigne kunstverk står klar for turgåarane (foto: AH)
Naturens eigne kunstverk står klar for turgåarane (foto: AH)
Sol i regnvåte trær (foto: AH)
Sol i regnvåte trær (foto: AH)
Regn gjev godt med vatn i bekkane (foto: AH)
Regn gjev godt med vatn i bekkane (foto: AH)
Mange bilar på parkeringa sundag (foto: AH)
Mange bilar på parkeringa sundag (foto: AH)
1 av 12
Ved inngongen til Raudlio (foto: AH)
Velkomen inn (foto: AH)
Blikkstille vatn (foto: AH)
Ein henk på kvila på og for å nyta utsikten (foto: AH)
Svane eller stokk? (foto: AH)
Naturens eigne kustverk (foto: AH)
Raudlistova (Foto: AH)
Skykkjo på Raudlio (foto: AH)
Naturens eigne kunstverk står klar for turgåarane (foto: AH)
Sol i regnvåte trær (foto: AH)
Regn gjev godt med vatn i bekkane (foto: AH)
Mange bilar på parkeringa sundag (foto: AH)

Etter at Os kommune signerte kjøpekontrakta for Raudlio/Stokkedalen med Statsskog SF 18. oktober har det vore jobba med å få fleire til å vera med på å spleise på dei 9,3 millionane området kostar.

I slutten av oktober løyvde Fylkeskommunen éin million kroner og rett før jul kom brevet frå Miljødirektoratet:

"Sikring av Raudlio Stokkedalen og Framnes tilfredsstiller de kriteriene som er satt for tildeling av statlige midler.

Skogsavvirkning bør skje i henhold til en hogst-/skjøtselsplan som et tillegg til forvaltningsplanen som godkjennes av fylkesmannen. Det forutsettes at friluftslivsverdier og naturmangfold ivaretas. Vi er videre kjent med at det er jakt- og fiskerettigheter og festeforhold på eiendommen. Vi forutsetter at eiendommen generelt forvaltes i tråd med DN-håndbok 30-2011 «Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder».

Os kommune søker om statlig medvirkning til ervervet av eiendommene, totalt kr 2.000.000,-.

Miljødirektoratet gir med dette tilsagn om kr 2.000.000 til sikring av ovennevnte areal til friluftslivsområde for allmennheten. Tilsagnet dekker den omsøkte andelen av ervervskostnadene. Hjemmelshaver etter gjennomført sikring blir Os kommune."

Populært turområde

Midtsiden nytta det delvise opphaldsvêret sundag til å ta turen dei omlag fire kilometerane frå parkeringa og inn til Raudlistova. Vi var ikkje aleine. Eit femtitals turgåarar hadde lagt sundagsturen til Raudlio.

– Eg har sjelden sett så mange bilar på parkeringa.

– Det pleiar ikkje stå meir enn ein eller to, fortalde ein av turgjengarane vi møtte.

Vél tilrettelagt

Allereie er området vèl tilrettelagt med brei og fin grusa skogsbilveg heilt fram til Raudlistova, så her er det godt framkommeleg for både rullestolar og barnevogner.

På fleire utkikkspunkt er det satt ut benker for ein rast og pust i bakken.

Eineste minuset er at tilgangen til vatna er dårleg. Rett nok går det ein sti ned til Raudlibøen kor det er lagt tilrette for bål med gapahuk som ly for vêret, men den bør nok grusast opp att om alle skal koma ned der.

Om kommunen i tillegg grusar opp eit par andre avstikkarar ned mot vatnet, blir dette eit enno betre turmål for store og små.

Naturens mystikk

Tek ein seg tid til å sjå seg rundt er det mang ein skulptur å sjå, forma av naturen gjennom tidas tann.

Det er berre å opna auga for naturens eigne kunstverk og mystikken eit lågt skydekke eller solglimt gjennom vintervåte trær kan gje.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.