Her kjem det kryssingspunkt for gåande (foto: Andris Hamre)

No kjem det gangfelt ved Kloppamyra

Statens Vegvesen har bestemt seg. Trafikkteljingane viser at det er grunnlag for gangfelt ved Kloppamyra.

Av: Andris Hamre

Midtsiden har i fleire artiklar i sommar skrive om høg fart på fylkesveg 160 Ulvenvegen ved Kloppamyra. Mellomanna om ein unge som måtte hoppe unna for ikkje å bli påkøyrd. 

Dette fekk ordførar Marie Bruarøy til å purra på Statens Vegvesen.

– Eg viser til artikkelen i Midtsiden i dag, skreiv Bruarøy til vegvesenet 13. juli, kor ho samstundes lurte på om den varsla trafikkteljinga var gjennomført, og viss ikkje, om det kunne bli gjort snarast. 

Vurderer fartsreduserande tiltak

Måndag kom svaret frå Statens Vegvesen, og dei har konkludert med at det er grunnlag for gangfelt.

– Vi har utført registreringar i kryssingspunktet ved Kloppamyra. Dei viser at det er grunnlag for gangfelt, skriv Bente Isdal i svaret sitt.

– På grunn av fartsnivået på staden må vi også vurdera fartsdempande tiltak. Prosessen med å få på plass nødvendige tekniske planar og skiltvedtak vil bli starta opp så snart som mogleg.

Fleire saker