Lokal | 09. okt. 2023

Ny folkehelseoversikt viser fire utfordringar

Den største er sosial ulikskap.

Ny folkehelseoversikt viser fire utfordringar
Frå debatt i biblioteket om lokal eldrepolitikk før valet. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Nora Flatseth Trippestad
Nora Flatseth Trippestadmandag 09. okt. 2023 07:59

Vestland fylkeskommune fortel om ei ny folkehelseoversikt for Vestland, i ei nyhendemelding 28. september.

– Folkehelseoversikta viser helsetilstanden til befolkninga i Vestland, og blir laga kvart fjerde år, seier Synnøve Stalheim i nyhendemeldinga.

Ho er seksjonssjef for plan, klima og analyse i Vestland.

Fire hovudutfordringar

Den nye oversikta skal visa fire hovudutfordringar for folkehelsa i åra 2023 til 2027.

– Dei fire utfordringane er sosial ulikskap i helse, ein befolkningssamansetnad i endring, psykisk helse og livskvalitet i tillegg til klimaendringar, seier fylkeskommunen.

– Oversikta har fakta om det meste som påverker helsa vår. Som biologisk miljø, luftkvalitet, skadar og ulukker, oppvekstkår og meir, og viser også korleis vi ligg an i høve resten av landet.

Sosial ulikskap i helse skal vera den største folkehelseutfordringa framover.

Fleire, men aktive eldre

I dag er det fleire eldre enn barn og unge i 21 av 43 kommunar i Vestland.

– Oversikta peiker på eit stort potensiale med fleire ressurssterke eldre som bidreg aktivt til samfunnet.

Samstundes kan endringar i befolkningssamandetnaden leia til færre i yrkesaktiv alder og auka offentlege utgifter.

– Auke av ekstrem nedbør, flaum, skred, stormflo og tørke er noko av det Vestland vil oppleve, og som kan påverke folkehelsa, seier Stalheim ifølgje Vestland fylkeskommune si pressemelding.Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.