Brannvesenet fekk tips om oljesøl og shine i Os hamn i dag. (Lesarbilde)

Oljesøl i hamna?

– Vanleg fenomen, seier brannvesenet.

image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Måndag morgon fekk Midtsiden tips om mogleg oljesøl i Oselvo eller i Os hamn.

– Det flyter ein del olje under brua, det ser ut som om det kjem ned elva, skriv ein lesar i ei melding til redaksjonen.

Os brannvesen, som har ansvar for å ta hand om akutt forureining, har fått tilsvarande beskjed.

– Vi har vore i hamna og sett på det. Det er eit tynt lag som dannar «shine» i hamna. Det er heldigvis små mengder, men vi kjem til å følgja med vidare, seier varabrannsjef Arne Monsen.

Brannvesenet legg til at dette er eit vanleg fenomen når det kjem nedbør etter lengre tørkeperiode, eller når det kjem unormalt store nedbørsmengder.

– Kvar kjem dette frå?

– Det veit vi ikkje, men vi antar at det er små, forureina område med avrenning mot Osvassdraget. Det kan vera fleire små, private fyllingar, stadar der det ligg parafin, diesel eller olje i grunnen frå gamalt av.

– Heldigvis er det mange som no skiftar varmekjelde i heimen sin og som fjernar gamle parafintankar, som enkelte har nedgravd i hagen sin.

– Det skal veldig lite til for at vi får shine på vasskorpa, seier Monsen.

Fleire saker