Motstand mot midtre trasé på valkampopninga i fjor. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Motstand mot midtre trasé på valkampopninga i fjor. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Opprop mot bru over Bjørnafjorden

Lesarinnlegg: JA til å prioritere E16, opprusting av eksisterende veier og NEI til bro over Bjørnafjorden.

Kjetil Vasby Bruarøy
05. mai 2020 - 13:28

Nå er det mange der rasler med sablene sine og ønsker omkamp i fylkestinger 12. mai etter fylkesutvalgets prioritering av E16 og rassikring fremfor Hordfast.

Vi mener liv, livskvalitet og morgendagens innovasjon MÅ prioriteres.

Derfor: Støtt vedtaket i Vestland fylkesutvalg som setter hensynet til liv, helse og miljø foran planer om motorvei over Bjørnafjorden, Reksteren og Bårdsund ved å signere oppropet som nå ligger inne på Facebook-siden vår, «Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden».

12. mai skal fylkestinget i Vestland gjøre endelig beslutning, og vi trenger din støtte for at vedtaket skal bli det samme her. 

Vi gir full støtte til fylkesutvalgets vedtak om å ikke prioritere Hordfast over Bjørnafjorden i innspillet til Nasjonal Transportplan (NTP). I stedet må Hordfast via Fusa og Tysnes utredes for valg av fremtidig E39 mellom Bergen og Stord.

1. Fylkestinget viser til høyringsfråsegn frå 2019 frå tidlegare Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar om dei viktigast utfordringane til Nasjonal Transportplan 2022-2033. Høyringsfråsegna viser at det er store uløyste utfordringar for å få eit effektivt, miljøvenleg og trygt transportsystem i Vestland. Fylkestinget viser også til at det er naudsynt å få opp aktiviteten i næringslivet i Vestland etter korona-pandemien. Dei store behova gjer at det framleis må vere høge rammer i Nasjonal Transportplan.

2. Fylkestinget meiner at liv og helse må prioriterast først og at transportnettet vårt må vere trygt, føreseieleg og framkomeleg og bidra til balansert utvikling i heile fylket. Dagens modellar for samfunnsøkonomisk lønsemd må reviderast og er ikkje åleine tilstrekkeleg som vurderingskriterium for prioriteringar.»..

Første to punkter fra vedtaket i Vestland fylkesutvalg 30. april, som skal opp til vurdering og avstemming i fylkestinget 12. mai.

Hele vedtaket kan du lese på vlfk.no

Vibeke Harild
På vegne av styret i Folkeaksjonen mot Bru over Bjørnafjorden