Os Ap = næringslivets beste venn

LESARINNLEGG, Lars Atle Skorpen: For lite har skjedd, for lenge.

Kjetil Vasby Bruarøy
10. juni 2011 - 14:22

En sterk og god offentlig sektor er avhengig av et strekt og godt privat næringsliv, og visa versa. Dette gjelder på både nasjonalt og kommunalt nivå.

På nasjonalt nivå har det siden 2005 blitt skapt nær 300 000 nye arbeidsplasser i Norge, fra nåværende regjering med Arbeiderpartiet i spissen tok over. Av disse er ca. 200 000 nye jobbene skapt i næringslivet. I årene før nåværende regjering tok over, da høyresiden regjerte, var veksten i nye arbeidsplasser svært lav. Arbeiderpartiet gjør det som er nødvendig for at alle skal ha det bra. Arbeid til alle og et næringsliv med gode og langsiktige rammebetingelser bidrar til at alle skal ha det bra.

Nasjonalt jobber regjeringen videre med tiltak for å gjøre næringslivets forhold enda bedre. Et godt eksempel på bedring av småbedrifters vilkår er regjeringens nylige vedtak om mulighet for bortvalg av revisor, en mulighet til å spare relativt store beløp.

Os Arbeiderparti har store ambisjoner for samarbeid med, og videreutvikling av, næringslivet i Os, samt etablering av nye virksomheter med mange og varierte arbeidsplasser.

Vi skal være en aktiv bidragsyter til at virksomheter som alt finnes i Os skal forbli trygge arbeidsplasser og at det blir tilrettelagt for videreutvikling og utvidelser. Os Arbeiderparti vil på denne måten også være en aktiv bidragsyter til at ufrivillig pendling reduseres betydelig. Med Arbeiderpartiet i et nytt flertall i Os kommune vil vi sørge for kloke og gode arealplaner som alltid har et variert, godt og rikelig tilbud av tomter tilgjengelig for bedrifter som ønsker å etablere seg i Os.

Vi skal jobbe aktivt opp mot store bedrifter i Norge, og invitere dem på visning til vakre Os, ikke vente på at noen selv tar kontakt med oss. Vi vil sørge for at området Endalausmarka utvikles med en god balanse mellom næring, bolig og rekreasjon. Vi vil koordinere og lede et krafttak for sentrumsutviklingen i Os.

Mange prater om sentrum, få har gjort noe som synes over tid. Os Arbeiderparti skal tilrettelegge for at alle skal ønske å delta i å skape en ny sentrumsfølelse, med attraktive tilbud innen bolig, næring, servering og underholdning.

Alle som vil etablere seg i Os skal oppleve at det er “en dør inn” til alle offentlige aktører som kan hjelpe med kunnskap, kompetanse og støtteordninger, et sted for alle med gode ideer for etableringsrådgivning og fødselshjelp. Når vi alle går sammen og drar i samme retning skjer store ting fortere.

Os Arbeiderparti vil ta initiativ til etablering og delfinansiering av Os Næringsforening, et kraftsentrum for utvikling og vekst. Parkering er et av mange vilkår for suksess i sentrum. Os Arbeiderparti vil få utredet muligheten for et stort parkeringsanlegg under grusbanen på ungdomsskolen. Os kommune skal, med Os AP i ledelsen, ha en aktiv, rask og positiv holdning til alle søknader om nybygging / utvidelse av næringsbygg og næringsareal innenfor områder som er avsatt til slike formål.

Slik oppnår vi nyskapning, vekst og redusert utpendling. Flere statlige og fylkeskommunale virksomheter må etableres i Os, f eks videregående skoler, høgskoler og ny statlig virksomhet. Vi etablerer direkte dialog med Regjeringen og Stortinget for å få dette til.

Os Arbeiderparti vil stoppe salg av Fjellheim, Mobergslio, Brannstasjonen og Os barnehage inntil det er endelig avklart om eiendommene har en fremtidig verdi for fellesskapet. Vi vil også starte arbeidet med å legge areal for fremtidig bybane inn i kommunens planverk.

“Lidl- lageret” må bli tatt i bruk, arbeidsplasser må skapes der. Os AP vil sørge for at Os kommune skal være katalysatoren som får dette til å skje. For lite har skjedd, for lenge.

Er du opptatt av et aktivt og levedyktig næringsliv? Er du opptatt at arbeid for alle? Ønsker du å redusere ufrivillig utpendling? Da stemmer du på Os Arbeiderparti ved valget.

Lars Atle Skorpen
Ordførerkandidat
Os Arbeiderparti