På høgde med dei proffe

VIDEO: Sommarskulen på Halsnøy la i år avslutningskonserten til Oseana. Det blei ein imponerande konsert.

Andris Hamre
05. august 2012 - 20:30

Kvart år arrangerar "De unges orkesterforbund i Hordaland" sommarskule for klassiske musikarar. Skulen har tradisjonelt vore lagt til Halsnøy, men i år blei den flytta til Fana Folkehøgskule på Milde.

Like stor tradisjon har det vore at avslutningskonserten har blitt lagt til Grieghallen.

- Vi er glade for å vera her i Oseana i år.

- Griegsalen er under oppussing, difor har vi lagt avslutningskonserten til Os, forklarte Magne Åsnes, leier i Hordaland krets av "De unges Orkesterforbund".

Viktig for å halde på ungdommen

På årets sommarskule deltok 70 ungdommar frå 14-års alderen. Ikkje heilt på høgde med rekordåret i 2007 då heile 152 musikantar tilbrakte ei veke saman i musikkens teikn.

- Eit av hovudformåla med sommarskulen er å knytte venskap og miljø.

- Gjennom å gjera det har vi trur på at ungdommane held fram lengre enn om dei ikkje får oppleve å møte andre ungdommar med same interesse som dei sjølv.

Med hjelp frå Harmonien

Ei av utfordringane med sommarskulen er at arrangørane aldri veit kva instrument og instrumentgrupper elevane spelar før dei melder seg på.

- Difor er vi veldig glad for at dei profesjonelle musikarane i filharmonien stiller opp om dei har tid og er i Bergen.

- I tillegg trur eg det er ei stor inspirasjon for ungdommane å få spela saman med dei profesjonelle, fortalde Åsnes.

Med Sonoko som solist

Til avslutningskonserten stilte sommarskulen med to orkestre. Ungdomsorkesteret med dei yngste utøverane fekk opne konserten med musikk av Henning Kaggerud før dei tok dei omlag 150 tilhøyrerane over i musikalens verd med "Suite No. 1 frå Andrew Lloyd Webber sin Cats.

Etter dei yngste slapp Symfoniorkesteret med Sonoko Miriam Shimano Welde som solist til. Max Bruch sin konsert nr. 1 i g-moll blei framført med ein tryggleik heilt på høgde med dei profesjonelle symfoniorkestra.

VIDEO, 3:47: Sjå og høyr klipp frå dei to orkestra sine konsertar i Oseana sundag (foto: Andris Hamre)

Les meir om

Kultur Oseana