Éin kilometer er ikkje så langt med bil, men eit stykke å spasera om du er pasient.

Pasientar og tilsette hindra av asfaltering

Enkelte kom gåande inn til Ravneberghaugen med finsko og trillekoffert.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

– Eg hadde time på Ravneberghaugen onsdag klokka 9, men blei møtt av stengt veg grunna asfaltering.

– Det var nytt inntak i går, i tillegg blei fleire tilsette og ein bil frå Tine hindra av dette arbeidet, fortel ein pasient i epost til Midtsiden-redaksjonen.

Han reagerer på at ikkje Ravneberghaugen hadde blitt varsla om stenging av Nordstølen, som vegen frå Lepsøyvegen til Ravneberghaugen heiter.

Ein dag med forseinkingar

Dagleg leiar Ranveig Klingsheim stadfestar at vegen var stengt grunna asfaltering, at ho ikkje har fått varsel og at mange blei hindra av dette arbeidet.

– Eg køyrde sjølv forbi klokka 07.45, og såg at det sto mange maskiner der, og kort tid etterpå var visst vegen stengt.

– Vi hadde 15 dagpasientar i går, i tillegg har vi 50 tilsette, fleire av dei startar til ulike tider, for eksempel klokka 09.30.

Nokre pasientar kom med drosje, nokre prøvde seg på alternativ rute utan suksess og minst éin av pasientane kom gåande med trillekoffert. Levering av meierivarer til kjøkkenet blei òg forseinka.

– Bilen frå Tine tok seg ein runde til andre kundar, og kom tilbake eit par timar seinare. Alt ordna seg etter ei stund, Os kommune rydda opp så snart dei kunne, og det fekk ingen andre konsekvensar enn ei rekkje forseinkingar.

Sendte sms til feil nummer

Os kommune har lagt nytt dekke på ein del kommunale vegar i år, og har vore flink til å varsla, både via eigne nettsider, pressemelding til lokalavisene og med tekstmelding til innbyggarane i dei aktuelle områda.

Men asfaltering av Nordstølen finn vi ikkje på nettsidene til Os kommune, og varsel til Ravneberghaugen var forsøkt sendt, men til feil nummer.

– Då Ravneberghaugen tok kontakt reiste ansvarleg hos oss ut med det same, og ordna opp så fort han kunne, fortel teknisk vakt.

Årsaka til glippen var at varselet var sendt til eit fasttelefon-nummer, eit nummer som ikkje kan ta imot tekstmeldingar.

– I tillegg var varselet sendt i 17-tida, noko som sikkert er passeleg for innbyggarar, men for ei verksemd som vår, som hadde fått ein del å tilpassa om vi hadde visst om dette, skulle fått noko tidlegare, seier Klingsheim.

– Men no har vi fått ein god dialog med kommunen, som har notert rett nummer og ønskje om tidlegare beskjed, så får vi håpa at det går betre neste gong.

Fleire saker