Om lag klokka 11 vart det meldt om pipebrann i Øvredalen. (Ill. Arkivfoto: KVB)

Pipebrann i Øvredalen

– Det brann godt, seier brannsjef Stein Gjøsund.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Meldinga kom inn til naudetatane omlag klokka 11.00.

– Politiet var først på staden og kunne gje oss gode oppdateringar mens vi skunda oss innover Hegglandsdalen, fortel Gjøsund. 

– Det er begrensa kor fort vi kan køyra ned Rødsliane, og då var det godt å veta at politiet allereie var på plass. Politiet var mellom anna oppe på loftet i huset, og kunne formidla til oss at pipa ikkje hadde sprokke av varmen. Sprekk pipa er ikkje brannen isolert til pipa lenger, og kan då spreia seg vidare til treverket rundt.

Gjøsund fortel at det var synlege flammar godt over pipa på huset. 

Utfordrande varsling

Gjøsund fortel at sjølve varslinga for bebuarane baud på ei utfordring;

– Grunna varierande mobildekning i området, måtte dei faktisk eit godt stykke vekk frå huset for å nå gjennom til naudtelefonen. Samstundes er det godt å notera seg at naudnettet fungerte heilt optimalt, så når politiet var på staden hadde vi oppretta god kommunikasjon rundt situasjonen.

Det vart ikkje noko skade på huset, bebuarane har fått flytta inn att, og så snart pipa er kald att vil dei få besøk av feiarane våre for å ta ein status på pipa, avsluttar Gjøsund.  

Fleire saker