- 16. apr. 2020

Reagerer sterkt på eiga partileiing

Lesarinnlegg: Evakuer Moria no!

Reagerer sterkt på eiga partileiing
Bjørnafjorden Ap under valkampopninga i fjor. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 16. apr. 2020 07:20

Bjørnafjorden Arbeidarparti reagerer sterkt på at partiet sentralt ikkje stiller seg bak den europeiske dugnaden om å evakuere barn og unge frå leirene i Hellas, og særskilt den mykje omtalte Morialeiren.

No hastar det. I denne saka må Noreg vera eit foregangsland. Me bør vera raskt ute å flagga at me tek vår del av ansvaret, slik kan det også vera lettare for andre land å stille seg bak.

Moria vart bygd med kapasitet for 2.000 menneske, men no lever det 20.000 der.

Mange av desse er særskilt sårbare barn, unge og einslege mindreårige. No når koronaviruset er påvist på øya Lesbos hastar det med å finna ei løysing på situasjonen.

Det seier seg sjølv at smittebegrensande tiltak som er utfordrande i vår situasjon vil vera tilnærma umogleg å gjennomføra under slike forhold.

Nettopp derfor er det viktig å gripa inn før pandemien slår ut for fullt. Du kan ikkje vaska hendene dine når du ikkje har tilgang på reint vatn og såpe, du kan ikkje halda deg heime når du ikkje har ein trygg heim, og du kan ikkje isolera deg når du bur i ein overbefolka flyktningleir.

Barna i Moria er fanga i leiren - under kritiske forhold utan naudsynt omsorg, med manglande sikkerheit og elendige sanitære forhold. Dei har ingen stadar å gå, og får heller ikkje noko ekstra hjelp.

Hellas kan ikkje stå åleine med ansvaret for flyktningestraumen til Europa, og vi hadde forventa at solidaritetspartiet Arbeiderpartiet var eit av partia som gjekk føre og krov handling frå den norske regjeringa.

Det er skuffande å sjå at partiet fjernar seg frå det som er dei grunnleggande verdiane i arbeidarøyrsla; fridom, likskap og brorskap – samt det som bind oss saman; internasjonal solidaritet. Verdiar som i lang tid har vore, og som stadig er under angrep i Europa og verda.

Noreg har kapasitet og midlar til å ta imot fleire, og dette burde Arbeidarpartiet gått i spissen for. Evakuer Moria no!

Bjørnafjorden Arbeidarparti
v/styret

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.