Politikk | 26. jan. 2023

Rekord for petroleumsskatten

Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli 884 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

Rekord for petroleumsskatten
SKATTEETATEN MED MELDING: På bildet er skattedirektør Nina Schanke Funnemark. (Foto: Bildet er hentet fra pressemeldingen av Skatteetaten).
Nora Flatseth Trippestad
Nora Flatseth Trippestadtorsdag 26. jan. 2023 09:49 - Sist oppdatert 26. jan. 2023

Etter å ha innhentet oppdaterte tall fra oljeselskapene, er forventet petroleumsskatt for fjoråret oppjustert fra 739 milliarder kroner til 884 milliarder kroner.

Det tilsvarer en økning på 20 prosent. Tallene innebærer videre en mer enn tredobling for petroleumsskatten fra det tidligere toppåret 2021.

– Skatteinngangen fra oljeselskapene har aldri tidligere vært i nærheten av så høy som nå. Årsaken til økningen er i hovedsak svært høye gasspriser i 2022, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding av Skatteetaten.

– Svak kronekurs bidrar også til høy terminskatt, siden olje og gass fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta.

Forrige rekord var for inntektsåret 2021 da petroleumsskatten var 295 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (refusjon av skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt) på 7 milliarder kroner.

Skatteinntektene fra ikke-fornybare olje- og gassressurser går inn i Statens pensjonsfond utland, slik at inntektene kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Omlegging av særskatten

Nye regler for petroleumsskatt ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2022, og sanksjonert av Kongen i statsråd 17. juni 2022.

Lovendringen innebærer omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer.

Særreglene knyttet til friinntekt, leterefusjon og opphørsrefusjon avvikles.

I stedet får selskapene utbetalt særskatteverdien av underskudd i forbindelse med skatteoppgjøret.

Som en følge av disse endringene er det vedtatt en overgangsregel som innebærer at selskapene ved fastsettingen for 2022 får utbetalt skatteverdien av underskudd og friinntekt fremført fra tidligere år.

Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2022, mens de midlertidige reglene (se fakta om terminskatt) fortsetter å gjelde for investeringer som er omfattet av petroleumsskatteloven § 11.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.