Torsdag sto vegvesenet i Hjellemarka (arkivbilde), i dag var dei på streif i Os. (Foto: KVB)

Resultat frå to kontrollar

Statens vegvesen har sjekka tunge køyretøy både før og etter helga.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Torsdag kveld hadde Statens vegvesen kontroll på E39 i Hjellemarka.

Éin fekk bruksforbod grunna kjennemerke, og måtte plassera dette riktig før vedkomande fekk køyra vidare - to andre køyretøy fekk mangelseddel grunna tekniske feil.

I tillegg blei det gjeve nokre muntlege pålegg om utbetrding av lys.

To brot på køyre- og kviletid

I dag har Statens vegvesen hatt streifkontroll i Os. Dei stoppa i alt 53 tunge køyretøy, 21 av dei blei det sett nærmare på.

Eín sjåfør blei meldt for brot på køyre- og kviletidreglement, ein annan fekk skriftleg åtvaring.

To køyretøy fekk bruksforbod grunna dårleg lastsikring, eit anna fekk teknisk mangel på lys, melder vegvesenet i sine rapportar.

Fleire saker