Ein sjåfør rulla inn i kontrollen med utgått sertifikat under dagens kontroll på Halhjem. (Arkivfoto: KVB)

Rulla inn i kontroll med utgått førarkort - meld på staden

Statens vegvesen hadde tungtransportkontroll på Halhjem i dag.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Totalt vart 12 køyretøy kontrollert. 

Av desse vart èin førar teken utan førarkort og naudsynt kompetansebevis.

Statens vegvesen melder at sjåfør og vogntog var utanlandsk, og difor vart politiet tilkalla for å ta saka vidare.

I tillegg vart to køyretøy avskilta eller pålagd bruksforbod grunna tekniske feil eller manglar. 

Fleire saker