Mannen køyrde på E39 og gjennom Langedalen før han blei stoppa. (Foto: KVB)

Rusa gjennom Langedalen første nyttårsdag

Mann dømt etter å ha starta året med ein ruspåverka køyretur.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I 15.30-tida måndag 1. januar blei ein bil stoppa etter å ha køyrd både på E39 og gjennom Langedalen.

Bilførar, ein mann i 40-åra frå Bergen, blei mistenkt for å vera påverka. Blodprøve viste ein konsentrasjon av klonazepam som tilsvarar over 0,5 i promille.

Sikta møtte i retten og tilsto.

Han blei dømt til tap av førretten i eitt år, og til 25.000 kroner i bot. Han blei òg dømt til 15 dagar fengsel, men soning er utsett på vilkår, med prøvetid på to år.

Fleire saker