Sendte «Kjølen» etter vannskuter

Først fekk han tilsnakk i Os hamn, så kom det melding frå Haugland.

«Kjølen» rykte ut til Os, men fekk eit anna oppdrag og måtte avbryta. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 25. juli 2019 10:17

To gongar i går fekk politiet melding om uforsiktig køyring med vannskuter.

Først skal vedkomande ha tatt nokre piruettar utanfor Mobergsvikjo og halde høg fart til han var innforbi bølgebrytarane.

Fartgrensa i Os hamn er 5 knop. Midtsiden har sjølv snakka med meldar.

– Han dreiv å leika seg cirka 80 meter frå badebøyane i Vikjo. Eg meiner det er for nær. Så heldt han 20 knop mellom bølgedemparane før han sleppte opp gassen.

Politiet møtte den aktuelle føraren i Os hamn.

– Han kjente seg ikkje igjen i opplysingane om at han skal ha køyrd uforsiktig, men blei orientert om at vi loggfører varselet på han, fortel politiførstebetjent Sindre Lekven Hallem.

Dette var i 16-tida. Klokka 17.30 fekk politiet melding om at ein liknande vannskuter heldt høg fart gjennom Hauglandssjøen. Der er fartsgrensa 8 knop.

– Vi varsla politibåten «Kjølen», som rykte ut til Os, men som fekk eit anna, viktigare oppdrag, og måtte avbryta turen til Os.

Os kommune har sett lokale fartsgrenser tre stadar; 5 knop i Os hamn og i Vargavågen, 8 knop frå Blindasundet til innseglinga til Halhjem.

Hald 50 meter avstand frå badande

I fjor sommar fekkpolitiet klagar på båtar som heldt høg fart utanfor Ervikane.

Utanom lokale reglar seier «Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø» (Lovdata.no) noko om fartstilpassing på sjøen:

§ 2.(generell fartsbegrensning)

Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

§ 3.(fartsbegrensning ved passering av badende og ferdselsforbud mv. innenfor oppmerkede badeområder)

Fartøy som nevnt i § 1 som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop (ca. 9,2 km/time).

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.