midtsiden

SFO redusert av streik

Streiken blir utvida onsdag morgon. Alle skulane held ope, men SFO og kommunale barnehagar blir ramma.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

- Det er ikkje noko nytt frå Oslo, og streiken blir som varsla trappa opp i morgon, seier Åse Gjerde frå Delta Os.

Frå onsdag morgon blir talet på streikande auka frå 47 til 114. Det fører til redusert tilbod ved dei fleste skulefritidsordningane og alle dei kommunale barnehagane i Os.

- Det er litt ulikt korleis kvar enkelt blir ramma, men barnehagane og SFO-ane kjem til å varsla foreldra direkte eller via eigne heimesider. I SFO er det dei yngste som blir råka av redusert tilbod, seier personalsjef Eva Røttingen.

Søfteland SFO held fram med å vera heilt stengt, medan desse skulane kjem til å ha redusert SFO-tilbod:
Kuventræ
Lysekloster
Nore Neset
Os
Søre Neset
Søre Øyane

Dei kommunale barnehagane får også redusert tilbod frå onsdag av.

Oppdatert nytt og lenkje til heimesidene til kvar skule og barnehage finn du på oskommune.no.

Fleire saker