Meining | 31. aug. 2023

Skatteparadis i Hegglandsdalen

DEBATT, svar til Ap: Vi stiller spørsmål ved om våre skattepenger i dag faktisk kommer fellesskapet og arbeidsforholdene til gode.

Skatteparadis i Hegglandsdalen
Linda Bolstad Strønen, 2. kandidat for Bjørnafjorden Venstre. (Foto: Bjørnafjorden Venstre)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 31. aug. 2023 11:09

Mest verdi for pengene bør være det grunnleggende prinsippet for hvordan vi i Bjørnafjorden kommune forvalter innbyggernes skattepenger, også når det gjelder levering av velferdstjenester.

Arbeiderpartiets prinsipp om å unngå bruk av private aktører prioriteres høyere enn et bedre tilbud innen helse og omsorg, selv om det kan føre til dårligere levekår for Besto og Besten.

Et eksempel på bidrag fra privat aktør er dagtilbudet for eldre uten demens på Øvreeide gård, et tilbud vi vet er viktig og et lyspunkt i hverdagen til mange eldre.

Mener Arbeiderpartiet at Øvreeide gård er en velferdsprofittør med et skatteparadis i Hegglandsdalen?

Arbeiderpartiets innlegg fremstår veldig svart-hvitt. Det er ikke slik at å drive privat gjør man kun for profitt eller jobbe i det offentlige er kun for å hjelpe. Det er en forenkling som ikke tar hensyn til den komplekse virkeligheten.

Alle har valgt sine yrker av spesifikke grunner, både de i privat og offentlig sektor har økonomiske forpliktelser og behov, som å betale regninger og ha mat på bordet.

Vi stiller spørsmål ved om våre skattepenger i dag faktisk kommer fellesskapet og arbeidsforholdene til gode.

Dette bør ikke handle om prinsipper, men om å levere de beste velferdstjenestene for våre innbyggere. Foreslår ikke lavere lønn og pensjon for velferdsarbeidene.

Linda B. Strønen og Bram Timmermans, her som mannekengar under moteshow laurdag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Linda B. Strønen og Bram Timmermans, her som mannekengar under moteshow laurdag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Involvering av private aktører handler først og fremst om å sikre at vi leverer de tjenestene vi faktisk har forpliktet oss til.

Ved å bidra og avlaste gir private aktører det offentlige et handlingsrom til å forbedre rutinene for sine ansatte som lider under overbelastning, ugunstige turnusordninger, høyt sykefravær og sprengt kapasitet.

Å involvere private aktører kan derfor, overraskende nok, være et rimeligere alternativ enn den nåværende situasjonen.

Det handler om å finne en løsning som ivaretar behovene, forbedrer arbeidsforholdene, og utforsker nye måter å levere velferdstjenester på.

Bjørnafjorden vil tjene på å utvikle og ta i bruk nye teknologiske løsninger. Dette er dessverre ikke et område hvor den offentlige velferdstjenesten har en sterk historikk.

Å involvere private aktører kan være en kilde til innovasjon og et mangfold av tilbud.

Det er kommunes ansvar at kvaliteten på tjenestene opprettholdes, og at verdigheten til både brukere og ansatte blir ivaretatt.

Kritikken mot dårlige anbudsprosesser og manglende kontroll over tjenestekvaliteten er berettiget. Dette er utfordringer som må håndteres nøye, uavhengig av om tjenestene tilbys av private eller offentlige aktører. Disse utfordringene kan adresseres gjennom reguleringer og strengt tilsyn.

Kommunen må også styrke sin kompetanse innen offentlig innkjøp.

Det er her kommunen kan stille krav til de tjenestene som blir levert, og under hvilket forhold.

Dette handler ikke om å undergrave det offentlige helsevesenet, men om å finne en løsning som sikrer behovene, forbedrer arbeidsforholdene og utforsker nye tilnærminger til å levere velferdstjenester til innbyggerne.

Når vi ser på andre områder som renovasjon, transport og teknologisk utvikling, har vi allerede høstet fordelene av samarbeid mellom det offentlige og private.

Disse samarbeidene har ofte ført til økt effektivitet og bedre tjenester. Hvorfor skulle ikke denne modellen også kunne gjelde for velferdstjenester?

Ved å benytte oss av mangfoldet og innovasjonen som private aktører kan tilføre, ønsker Bjørnafjorden Venstre å forme en mer solid og bærekraftig velferdsmodell som tar hensyn til både brukernes behov og de økonomiske realitetene kommunen står overfor.

Det er dette som vil ta Bjørnafjorden framover.

Linda Bolstad Strønen
2. kandidat Bjørnafjorden Venstre

Bram Timmermans
8. kandidat Bjørnafjorden Venstre
10. kandidat Venstre Vestland fylke

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.